مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی راست جوی


معنی راست جوی

راست جوی . (نف مرکب ) جوینده ٔ راست . مقابل کژجوی . که راست جوید.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد راست جوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی راست جوی


ترجمه راست جوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه راست جویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی راست خانه

راست خانه . [ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) که خانه ٔ راست دارد. که بر جهت واحدی است . که یکرویه است . آدم راست و امین را گویند و در اصطلاح کسی را گویند که با همه کسی از قرار راستی و درستی معاش کند. (آنندراج

معنی راست راستی

راست راستی . (ق مرکب ) واقعاً. بحقیقت . و در تداول عامه راس راسی تلفظ کنند.

معنی راست تک

راست تک . [ ت َ ] (ص مرکب ) راست روش . که راست و مستقیم میرود. که تک مستقیم و درست دارد؛ جواد ذوِ مَصْدَق . اسب راست تک و راست روش . (منتهی الارب ).

معنی راست روش

راست روش . [ رَ وِ ] (ص مرکب ) کسی که راه و روش راست و درست دارد. راست روشن . که بر روشی مستقیم است . مقابل کج روش . || آنکه بطور مستقیم و راست حرکت کند؛ جواد ذومصدق ؛ اسب راست تک و راست روش . (منتهی

معنی راست پنجگاه

راست پنجگاه . [ پ َ ] (اِ مرکب ) نام مقام ششم در موسیقی ، دستگاه راست پنجگاه . هدایت گوید: «راست » در قدیم پرده (دایره )بوده است و پنجگاه شعبه ... تناسب راست ادواری با پنجگاه در این بوده است که هر دو

معنی راست خدیو

راست خدیو. [ خ َ وْ ] (اِخ ) اشاره به باری تعالی است . (آنندراج ) (انجمن آرا). باری تعالی جل شأنه . (ناظم الاطباء). اشاره به باری تعالی است عز شانه . (برهان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: