مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی راذان


معنی راذان

راذان . (اِخ ) نام دو شهر است در حومه ٔ بغداد (سواد عراق ) بنام های راذان اسفل و راذان اعلی و دارای دههای بسیار و گروهی از متأخران بدانجا منسوبند، عبیداﷲبن الحر گفته است : اقول لاصحابی باکناف جازر و راذانها هل تأملون رجوعا. و نیز جماعتی به راذان عراق منسوبند که ازآن جمله محمدبن حسن راذانی زاهد است که در سال 480 فوت شده است . (معجم البلدان ) (منتهی الارب ). راذان و بین النهرین دو ولایت است بر آب نهروان . محصولات نیکو دارد. حقوق دیوانیش پنج تومان است . (نزهة القلوب چ اروپا مقاله ٔ 3 ص 41).

معنی راذان- ترجمه راذان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد راذان اینجا را کلیک کنید

هم معنی راذان


ترجمه راذان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه راذانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رادیوسکپی

رادیوسکپی . [ ی ُ ک ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) مشاهده ٔ مستقیم درون اجسام کدر بکمک اشعه ٔ نافذ «اشعه ٔ مجهول » که بدرون آن تابانیده میشود . پرتوبینی . از این کار در پزشگی به منظور تشخیص بیماری و

معنی رادیوگرافی

رادیوگرافی . [ ی ُ گ ِ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) عمل عکس برداری با اشعه ٔ مجهول .

معنی رادیولژی

رادیولژی . [ ی ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) یا پرتوشناسی دانش شناسایی پرتو مجهول یا اشعه ٔ ایکس و استفاده از آن برای امور پزشگی و درمان بیماریها. علم استفاده از اشعه ٔ مجهول برای معالجه و تشخیص ناخو

معنی رأراء

رأراء. [ رَءْ ] (ع ص ) زن آراسته و زیب داده چشم . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رأراء. رأراءة. رأراءة. (از اقرب الموارد). || آنکه «ر» را غین تلفظ کند، و متعربه ٔ بغداد چنین بوده اند. (یادداشت

معنی راذان اعلی

راذان اعلی . [ن ِ اَ لا ] (اِخ ) رجوع به راذان در سواد عراق شود.

معنی راذان

راذان . (اِخ ) موضعی است به اصفهان ، اصل آن روذان ذکره فی روذ. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: