مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رادیوسکپی


معنی رادیوسکپی

رادیوسکپی . [ ی ُ ک ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) مشاهده ٔ مستقیم درون اجسام کدر بکمک اشعه ٔ نافذ «اشعه ٔ مجهول » که بدرون آن تابانیده میشود . پرتوبینی . از این کار در پزشگی به منظور تشخیص بیماری و پیشگیری های بیماریها استفاده میشود.

معنی رادیوسکپی- ترجمه رادیوسکپی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رادیوسکپی اینجا را کلیک کنید

هم معنی رادیوسکپی


ترجمه رادیوسکپی

رادیوسکپی: radioscopy


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رادیوسکپیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی راذانی

راذانی . (اِخ ) ابوسعید الولیدبن کثیربن سنان المدنی الراذانی ساکن کوفه مدنی الاصل وی از ربیعةبن ابی عبدالرحمن روایت کرده است و نیز زکریأبن عدی از او روایت دارد. (از معجم البلدان ) (لباب الانساب ج 1 ص

معنی رادیوآکتیویته

رادیوآکتیویته . [ ی ُ تی ت ِ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) موضوع (رادیواکتیویته ) یا رادیواکتیوی یا عمل صادر شدن ذرات بسیار خرد، از نظر مصنوعی در موقع شکستن بعضی از اتمهاست . و از نظر طبیعی ، انتشار خ