مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پی استوار


معنی پی استوار

پی استوار. [ پ َ / پ ِ اُ ت ُ ] (ص مرکب ) که دارای پی و عصب محکم است : معزی ؛ مرد درشت و پی استوار. (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پی استوار اینجا را کلیک کنید

هم معنی پی استوار


ترجمه پی استوار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پی استوارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پی و پاچین

پی و پاچین . [ پ َ / پ ِ ی ُ پا ] (اِ مرکب ) پی و بنیان . شالده . - خانه ٔ پی و پاچنی در رفته ؛ خانه ٔ از پای بست ویران : رطوبت در پی و پاچین این بنا نفوذکرده است ، سخت نمناک گشته است .

معنی پی بندی کردن

پی بندی کردن . [ پ َ / پ ِ ب َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) محکم کردن پی و بنیاد بنا با سنگ و آهک و سیمان و جز آن .

معنی پی بندی

پی بندی . [ پ َ / پ ِ ب َ ] (ص نسبی مرکب ، اِ مرکب ) ذوات الارجل المفصلیة. ج ، پی بندیان .

معنی پی و پخش

پی و پخش .[ پ َ / پ ِ ی ُ پ َ ] (اِ مرکب ) پی و تاو. تاب و طاقت .تاب و توان : بدین رخش ماند همی رخش اوی ولیکن ندارد پی و پخش اوی . فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 2 ص 498).

معنی پی و تاو

پی و تاو. [ پ َ / پ ِ ی ُ ] (اِ مرکب ) پی و پخش . تاب و توان : همه پاک با هدیه و باژ و ساو نه پی بود با او کسی را نه تاو. فردوسی .

معنی پی پشت

پی پشت . [ پ َ پ ُ ] (اِخ ) دهی از بخش قشم شهرستان بندرعباس واقع در 38 هزارگزی باختر قشم . سر راه مالرو باسعید و بقشم . جلگه ، گرمسیر، دارای 200 تن سکنه . آب آن از چاه . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<