مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پینولس


معنی پینولس

پینولس . [ نُلْس ْ ] (اِخ ) نام کرسی بخش «هت - لوآر» ازآرندیسمان به ریکد به فرانسه . دارای 360 تن سکنه .

معنی پینولس- ترجمه پینولس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پینولس اینجا را کلیک کنید

هم معنی پینولس


ترجمه پینولس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پینولسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پیه گرفتن

پیه گرفتن . [ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) پیه آوردن . پیه گرداگرد آن برآمدن . || کنایه از نابینا شدن ، چه پیه چشم موجب نابینائی است ، گویند: چشمت پیه آورده است یعنی نمی توانی دید. (آنندراج ) : پیه گرفته

معنی پینوک

پینوک . (اِ) پینو که قروت و کشک باشد. (برهان ).

معنی پینووا

پینووا. (اِ مرکب ) آش کشک و آش قروت را گویند چه وا بمعنی آش است . (برهان ).

معنی پینوزرو

پینوزرو. [ ن ُ زِ رُ ] (اِخ ) دریاچه ای است در قسمت شمالی روسیه در شبه جزیره ٔ کوله . رودخانه ٔ نیوه از این دریاچه سرچشمه میگیرد. مساحت سطحش 42 هزار گز مربع باشد. (قاموس الاعلام ترکی ).

معنی پینوس

پینوس . [ نُس ْ ] (اِخ ) یا ایسلا دو پینوس (یعنی جزیره ٔ کاج ). جزیره ٔ کوچکی است که بجزیره ٔ کوبه (کوبا) از جزائر آنتیل کبیر آمریکا ملحق شده و در 60هزارگزی جنوبی ساحل جنوبی کوبا واقع گشته و شکل د

معنی پیه آوردن

پیه آوردن . [ وَ دَ ] (مص مرکب ) پیه گرفتن . پیه رستن بر. درآمدن پیه گرد عضوی . پیه ناک شدن عضو حیوان یا آدمی . || نابینا شدن : بعد عمری کامشب آن مه محفل آرای من است پیه اگر چشم رقیب آرد چراغم روشن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: