مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پینوزو


معنی پینوزو

پینوزو. [ ن ُ زُ ] (اِخ ) قصبه ای است در خطه ٔ والنسیا (بلنسیه ) از اسپانیا در ایالت آلیکنت و در 47 هزارگزی جنوب غربی آلیکنت در کنار یکی از انهار تابعه ٔ نهر سگوره واقع است و قسمت علیای آن محتوی مقدار کلی از نمک باشد و پاره ای از آبهای شور هم در اینجا جریان دارند، دامنه هایش از درختان زیتون مستور میباشد. (قاموس الاعلام ترکی ).

معنی پینوزو- ترجمه پینوزو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پینوزو اینجا را کلیک کنید

هم معنی پینوزو


ترجمه پینوزو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پینوزومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پیه بز

پیه بز. [ هَِ ب ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پیه که از امعاء بز گیرند و بهترین آن پیه گرده ٔ او باشد.

معنی پینه بسته

پینه بسته . [ ن َ / ن ِ ب َ