مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پینه کاری


معنی پینه کاری

پینه کاری . [ ن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ) عمل پینه کار. وصالی .

معنی پینه کاری- ترجمه پینه کاری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پینه کاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی پینه کاری


ترجمه پینه کاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پینه کاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پینه بسته

پینه بسته . [ ن َ / ن ِ ب َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) کبره بسته . شوغ بسته . ایجاد پینه شده . || نرم ظاهر سخت باطن . (آنندراج ) : دلهای پینه بسته ٔ ابنای روزگار از ناخن پلنگ کند جوی خون روان . صائب .

معنی پینو

پینو. (اِ) ماستینه . (خلاص ). دوغ ترش بود که خشک کرده باشند یعنی کشک . (فرهنگ اسدی نخجوانی ). بینو. کشک . قروت . ترف . پینوک . کریز. عبیثة. غبیثة. صنقعر. (منتهی الارب ) : شعر ژاژ از دهان من شکر است

معنی پیه

پیه .(اِ) شحم . پِه ْ. وزد. پی . حمیش . چربوی گذاخته ٔ حیوان . چربوی گوسفند و دیگر جانوران . چیزی سپید که بر گوشت مانند روغن منجمد میباشد و آنرا به عرف چربی گویند. (غیاث ). قسمی چربی که در بعض اعضاء ح

معنی پینوند

پینوند. [ ن َ وَ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان عمارلو بخش رودبار شهرستان رشت . واقع در جنوب خاوری رودبار و در 9 هزارگزی باختر شوئیل . کوهستانی ، سردسیر. دارای 210 تن سکنه . آب آن از چشمه ، محصول آنجا غلات ،

معنی پیه

پیه . [ پ َ ی َ / ی ِ ] (ص ) تابع و پیرو. (برهان ).

معنی پیه بز

پیه بز. [ هَِ ب ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پیه که از امعاء بز گیرند و بهترین آن پیه گرده ٔ او باشد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: