مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پیروزگون


معنی پیروزگون
پیروزگون . (ص مرکب ) پیروزه گون .چون فیروزه . برنگ فیروزه . بسان فیروزه : بسی رفتم پس آز اندرین پیروزگون بشکم کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو را کم . ناصرخسرو. تو پنداری که نسرین و گل زرد بباریده است بر پیروزگون لاد. ناصرخسرو.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: