مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پیروزگار


معنی پیروزگار

پیروزگار. (ص مرکب ) عنایت کننده ٔ فتح و ظفر. پیروزگر.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پیروزگار اینجا را کلیک کنید

هم معنی پیروزگار

پیروزمند: 1 پیروزگار، غالب، فاتح، ، منتصر، فیروزمند، مظفر، منصور 2 کامیاب، مرادمند، موفق و مغلوب


ترجمه پیروزگار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پیروزگار


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: