مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پیروزه رنگ


معنی پیروزه رنگ

پیروزه رنگ . [ زَ / زِ رَ ] (ص مرکب ) برنگ پیروزه . پیروزه فام . دارای لون فیروزه ای . کبود. فیروزجی : همه جامه ها کرده پیروزه رنگ دو چشمان پر از خون و رخ باده رنگ . فردوسی . درو جرم گردون چو در قعر قلزم یکی دیگ پیروزه رنگ مدور. خاقانی . بسیچنده در آب پیروزه رنگ بسیچید تا ماهی آرد بچنگ . نظامی . نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ گُل لعل در شاخ پیروزه رنگ . سعدی . - چرخ پیروزه رنگ و طاق پیروزه رنگ و خیمه ٔ پیروزه رنگ و گبند پیروزه رنگ ، کنایه از آسمان است : چو شد چادر چرخ پیروزه رنگ سپاه تباک اندرآمد بجنگ . فردوسی . نیارست شد پیششان کس بجنگ که بد یارشان چرخ پیروزه رنگ . فردوسی . جز بپیروزی نتابد بر همایون چتر تو آفتاب از خیمه ٔ پیروزه رنگ بی طناب . سوزنی . ز دور گنبد پیروزه رنگ تا باشد شب سیاه بروز سپید آبستن .... سوزنی . ز پیروزی چرخ پیروزه رنگ نبودش بسی در صفاهان درنگ . نظامی . دگر روز کاین طاق پیروزه رنگ برآورد یاقوت رخشان ز سنگ . نظامی . ببالای آن طلق پیروزه رنگ کشیده کمر کوهی از خاره سنگ . نظامی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پیروزه رنگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی پیروزه رنگ


ترجمه پیروزه رنگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پیروزه رنگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پیروزی

پیروزی . (اِخ ) نام شاعری . و در ترجمان البلاغه ٔ محمودبن عمر راذویانی از او این بیت آمده است : مگر غیب و عیب است کایزد ندادت دگر هرچه بایست دانی و داری . و چون ترجمان البلاغه از قرن پنجم هجریست . ع

معنی پیروزه فامی

پیروزه فامی . [ زَ / زِ ] (حامص مرکب ) فیروزجی . فیروزه ای .

معنی پیروزه وار

پیروزه وار. [ زَ / زِ ] (ص مرکب ) مانند پیروزه . چون فیروزه . پیروزه گون : پیروزه وار یک دم بر یک صفت نپائی تا چند خس پذیری آخر نه کهربائی . خاقانی .

معنی پیروزی دادن

پیروزی دادن . [ دَ] (مص مرکب ) اظفار. تظفیر. مظفر ساختن . ظفر دادن .

معنی پیروزه چادر

پیروزه چادر. [ زَ / زِ دَ / دُ ] (اِ مرکب ) کنایه از فلک باشد. (آنندراج ). کنایه از آسمان و فلک است . (برهان ).

معنی پیروزی رسان

پیروزی رسان . [ رَ / رِ ] (نف مرکب ) رساننده ٔ پیروزی . مُبلّغ و مُبَشّر فتح : رنگ جبریلست تیغش را که عقل وحی پیروزی رسان می خواندش . خاقانی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<