مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پوزه گاه


معنی پوزه گاه

پوزه گاه . [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان حیات داود بخش گناوه شهرستان بوشهر، واقع در 18 هزارگزی خاور گناوه ،کنار راه فرعی گناوه به برازجان . جلگه ، گرمسیر، مرطوب ، مالاریائی . دارای 400 تن سکنه . آب آن از چاه . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8). پوزه گاو.

معنی پوزه گاه- ترجمه پوزه گاه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پوزه گاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی پوزه گاه


ترجمه پوزه گاه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پوزه گاهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پوزنانی

پوزنانی . [پ ُ] (اِخ ) پوزن . پوسنان . رجوع به پوزن شود.

معنی پوزن

پوزن . [ پ ُ زَ ] (اِخ ) نام بخشی از آروش ولایت پری وا. کنار رود رن بفرانسه . دارای راه آهن و 2750 تن سکنه .

معنی پوزه گاو

پوزه گاو. [ زَ ] (اِخ ) پوزه گاه . قریه ای است در دوفرسنگی شمالی بندر ریگ در ناحیه ٔ حیات داود. رجوع به پوزه گاه شود.

معنی پوزه بند

پوزه بند. [ زَ / زِ ب َ ] (اِ مرکب ) آلتی که بر دهان حیوان چون اسب و خر و گاو و گوساله وگوسفند و سگ و امثال آن بندند تا زیان بکشت نرسانندیا نگزند یا آواز نکنند و یا بیش از حد پستان مادر نمکند. پوزبن

معنی پوزی

پوزی . [ پ ُ ] (اِخ ) (ساموئل ژان ) پزشک فرانسوی . مولد برژراک . (1846 - 1918 م .).

معنی پوزه لنگر

پوزه لنگر. [ زَ ل َ گ َ ] (اِخ ) محلی در مشرق کال از ناحیه فراه .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: