مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پلو پونز


معنی پلو پونز

پلو پونز. [ پ ِ ل ُ پ ُ ن ِ ] (اِخ ) پلوپونس . پلوپونزوس . شبه جزیره ٔ جنوبی یونان است که خود به شبه جزیره های متعدد تقسیم شده . این ناحیه را نخست بنام ساکنین قدیمی آن پلاسژیا میخواندند و بعدها بنام پلوپس معروف به پلوپونزوس یعنی جزیره ٔ پلوپس گردید. میدان جنگهای آتن و اسپارتا که 20 سال پس ازجنگهای ایران و یونان روی داد و بزوال قدرت آتن منتهی شد در این ناحیه بوده است . و بدین سبب آن را جنگ های پلوپونزوس می نامند (431 - 404 ق . م .) این شبه جزیره که خود مرکب از چندین شبه جزیره است بوسیله ٔ تنگه ٔ کرنت به هلاد میپیوندد و شامل آرگلید، لاکنی ، مسنی ، الید، اکائی ، آرکادی است و امروزه مره نامیده میشود.

معنی پلو پونز- ترجمه پلو پونز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پلو پونز اینجا را کلیک کنید

هم معنی پلو پونز


ترجمه پلو پونز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پلو پونزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پلوپزی

پلوپزی . [ پ ُ ل َ / لُو پ َ ] (حامص مرکب ) عمل پختن پلو. ساختن پلو. طبخ پلو. || (اِ مرکب ) محلی که آنجا پلو پزند. پلوپزخانه .

معنی پلو گاستل دائول...

پلو گاستل دائولاس . [ پْلو / پ ُ ت ِ ] (اِخ ) نام دهستانی از ایالت فینیستر در شهرستان بِرست در شبه جزیره ای از خلیج بِرست دارای 6914 تن سکنه .

معنی پله کو

پله کو. [ پ َ ل َ / ل ِ ] (ص مرکب ) پله کوب . نیم کوب . پیله کوب . - پله کوپ کردن ؛نیم کوب کردن . نیم کوفته کردن . کبیده کردن . جشن . بلغور کردن .

معنی پلوان

پلوان . [ پ ُل ْ ] (اِ) بلندی اطراف زمینی را گویند که در میان آن زراعت کرده باشند ومزارعان بر بالای آن آمد و شد کنند تا زراعت پایمال نگردد و معنی ترکیبی آن پل مانند است چه وان بمعنی شبیه و مانند هم آم

معنی پله چوب

پله چوب . [ پ َ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) بازی الک دولک . رجوع به الک دولک شود.

معنی پله چفته

پله چفته . [ پ ُ ل َ / ل ِ چ ِ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) در اصفهان بازی الک دولک را گویند. رجوع به الک دولک شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: