مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پلوآرت


معنی پلوآرت

پلوآرت . [ پْلو / پ ُ رِ ] (اِخ ) مرکز بخشی از ایالت کت دو نور در شهرستان لانیون دارای 2502 تن سکنه و راه آهن .

معنی پلوآرت- ترجمه پلوآرت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پلوآرت اینجا را کلیک کنید

هم معنی پلوآرت


ترجمه پلوآرت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پلوآرتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پلوئرمل

پلوئرمل . [ پْل ُ / پ ِ ل ُ ءِ م ِ ] (اِخ ) مرکز بخشی از ایالت مربیان و نام شهرستان در 56هزارگزی وان دارای راه آهن و 5350 تن سکنه و حبوب و شاهدانه و اغنام و احشام و عسل است .

معنی پلوپس

پلوپس . [ پ ِ لُپْس ْ ] (اِخ )پلوپس برحسب اساطیر یونانی پسر تانتال پادشاه لیدی که پدرش او را بکشت و از جسد وی برای خدایان طعامی ساخت لکن از خدایان جز یک تن از آن طعام نخوردند و ژوپیتر پلوپس را عمر دوب

معنی پلواس

پلواس . [ پ َل ْ ] (اِ) فریب و چابلوسی باشد. (برهان قاطع). آن را پلوس نیز گویند. (آنندراج ).

معنی پلوپونز

پلوپونز. [ پ ِ ل ُپ ُ ن ِ ] (اِخ ) (جنگ ...) این نام بجنگ تاریخیی که از سال 431 تا 404 ق . م . بین اسپارت و آتن ادامه یافت و بتخریب آتن منتهی شد اطلاق میگردد. چند واقعه ٔ فرعی از قبیل مداخله ٔ آتن د

معنی پلو پونز

پلو پونز. [ پ ِ ل ُ پ ُ ن ِ ] (اِخ ) پلوپونس . پلوپونزوس . شبه جزیره ٔ جنوبی یونان است که خود به شبه جزیره های متعدد تقسیم شده . این ناحیه را نخست بنام ساکنین قدیمی آن پلاسژیا میخواندند و بعدها بنام

معنی پلواررود

پلواررود. [ پ ُل ْ ] (اِخ ) نام رودی است در فارس که بجوار تخت جمشید گذرد. مهمترین واردات دریاچه ٔ بختگان رود کر یا کورش است که در قسمت سفلی ، آن را بند امیر می نامند. سرچشمه ٔ اصلی این رود ازاوجان و خ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: