مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پله


معنی پله

پله . [ پ ِ ل َ / ل ِ ] (اِ) کفّه ٔ ترازو را گویند. || هر مرتبه و پایه از نردبان باشد، وبه این وزن و به این معنی بجای حرف اول تای قرشت نیز بنظر آمده است . (برهان قاطع). رجوع به پلّه شود.

معنی پله- ترجمه پله برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پله اینجا را کلیک کنید

هم معنی پله

پاافزار: ارسی، پاچپله، پای‌پوش، کفش، گیوه، ملکی، موزه
پاپوش: 1 پرونده‌سازی، پرونده، مزاحمت 2 گرفتاری، مخمصه 3 ارسی، پاچپله، پای‌افزار، کفش
پای‌افزار: ارسی، پاچپله، پای‌پوش، کفش، موزه، نعال، نعلین
پای‌پوش: ارسی، پاچپله، پای‌افزار، کفش، موزه
پله: پغنه، پلکان، مرقات، نردبام، نردبان


ترجمه پله

پلهکان پشت: backstairs
سنگ پله: ducks and drakes
ستون پله: echellon
پله برقی: escalator
پله متحرک: escalator
پله: stair


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پله

سخن پرمودا باترا: مهم نیست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چیزی آغاز و پایانی دارد. انسان باید پله‌ پله نردبان پیشرفت را طی كند و به همان سان بتواند به آسانی، از آن پایین بیاید.
سخن آبراهام لینكلن: هر پله ی تعالی روح برای انسان یك تولد دوباره است.
سخن ارد بزرگ: كسی كه كردار شایسته را زیر پا می گذارد، توانایی این را نمی یابد كه قدم بر نخستین پله پیروزی بگذارد.
سخن گوستاو لوبن: كسی كه بر اعصاب خود تسلط ندارد شایسته نیست كه بر كوچك ترین پله ی نردبان سیاست گام نهد.
سخن نامشخص: شكست ها پله های نبردبان موفقیت هستند. كسی كه از اولین شكست ناامید می شود، سزاوار كامیابی نیست.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پله

پله . [ پ َ ل َ / ل ِ ] (اِ) مهمل پول ُ در ترکیب . پول ُ و پله ، از اتباع است بمعنی نقد و جنس پیدا و پنهان . (آنندراج ). پول مول . رجوع به پول و پله در جای خود شود.

معنی پله

پله . [ پ َ ل ْ / ل ِ ] (اِ) بمعنی درجه و مرتبه باشد. (برهان ). || هر مرتبه و پایه از نردبان را گویند و به این معنی با ثانی مخفف هم درست است .(برهان قاطع). || ترازو (؟). (غیاث اللغات ). || کفه . کپه .

معنی پلوآگا

پلوآگا. [ پْلو / پ ُ ] (اِخ ) مرکز بخشی ، از ولایت کت دو نُر در شهرستان گولنگام دارای 1767 تن سکنه .

معنی پلو

پلو. [ پ ِ ل ِوْ ] (اِخ ) رجوع به پالااس شود.

معنی پله

پله . [ پ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کوه ...) قله ٔ آتش فشانی به ارتفاع 1330 گز مارتینیک که در آتش فشان سال 1902م . شهر سن پیر را ویران کرد.

معنی پله

پله . [ پ َ ل َ / ل ِ ] (اِ) نام درختی است خودرو که برگش به پنجه ٔ آدمی و گلش به ناخن شیر ماند و بیخ گل سیاه و برگ آن نارنجی میشود و در جنگلهای هندوستان بسیار است . (برهان قاطع بکسر پی هم آمده است )

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: