مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پشت گردن


معنی پشت گردن

پشت گردن . [ پ ُ ت ِ گ َ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) قفا. پس سر. سپس گردن . پی سر. پشت سر. رَقبة. (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پشت گردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی پشت گردن


ترجمه پشت گردن

پشت گردن: nape


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پشت گردن

سخن عبید زاكانی: از مزیت های پشت گردنی این است كه خوش خلقی می آورد، خمار از سر به در می كند، بد رامان را رام می سازد، ترش رویان را گشاده روی نموده و دیگران را می خنداند و خواب از چشم می رباید و رگهای گردن را استوار می سازد.
سخن عبید زاكانی: از مزیت های پشت گردنی این است كه خوش خلقی می آورد، خمار از سر به در می كند، بد رامان را رام می سازد، ترش رویان را گشاده روی نموده و دیگران را می خنداند و خواب از چشم می رباید و رگهای گردن را استوار می سازد.
سخن عبید زاكانی: از مزیت های پشت گردنی این است كه خوش خلقی می آورد، خمار از سر به در می كند، بد رامان را رام می سازد، ترش رویان را گشاده روی نموده و دیگران را می خنداند و خواب از چشم می رباید و رگهای گردن را استوار می سازد.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پشت گوش فراخی

پشت گوش فراخی . [ پ ُ ت ِ ف َ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی پشت گوش فراخ . اهمال . سستی . سپوزکاری .

معنی پشت گاشتن

پشت گاشتن . [ پ ُ ت َن ْ ] (مص مرکب ) برگشتن . بازگشتن . پشت برگردانیدن و دور شدن . پشت بگردانیدن . پشت کردن . پشت نمودن . تولیة. تَولّی : سبک پشت بر یکدگر گاشتند ز دل کینه بر خاک بگذاشتند. فردوسی .

معنی پشت گوش انداخت...

پشت گوش انداختن . [ پ ُ ت ِ اَ ت َ ] (مص مرکب ) دیر انجام کردن . مماطله کردن . بسپوختن . سپوزکاری کردن .

معنی پشت گوش اندازی

پشت گوش اندازی . [ پ ُ ت ِ اَ ] (حامص مرکب ) سپوزکاری .

معنی پشت کلان

پشت کلان .[ پ ُ ک َ ] (اِ مرکب ) تشی . سیخول . ریکاسه . دُلدُل .

معنی پشت گردانیدن

پشت گردانیدن . [ پ ُگ َ دَ ] (مص مرکب ) پشت کردن . تولیة. تولی . اعراض .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<