مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پشت شهیدان


معنی پشت شهیدان

پشت شهیدان . [ پ ُ ش َ ] (اِخ ) نام موضعی در مغرب میرانشاه .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پشت شهیدان اینجا را کلیک کنید

هم معنی پشت شهیدان


ترجمه پشت شهیدان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پشت شهیدانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پشت دستی

پشت دستی . [ پ ُ ت ِ دَ ] (اِ مرکب ) زدن با پشت دست به پشت دست کسی . ضربه ای که با کف دست به پشت دست کسی زنند. || دستکش بی پنجه ٔ زنان .

معنی پشت گلی

پشت گلی . [ پ ُ ت ِ گ ُ ] (ص مرکب ) رنگ سرخ کم رنگ . رنگی چون رنگ پشت برگ گل سرخ . سرخ روشن . گلی روشن .صورتی . آلا. آل . || کرمی است در آمریکا و مصر و هندوستان که بزراعت پنبه خسارت وارد میسازد.

معنی پشت گردن

پشت گردن . [ پ ُ ت ِ گ َ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) قفا. پس سر. سپس گردن . پی سر. پشت سر. رَقبة. (منتهی الارب ).

معنی پشت مازو

پشت مازو. [ پ ُ ] (اِ مرکب ) پشت مازَه .

معنی پشت دست گزیدن

پشت دست گزیدن . [ پ ُ ت ِ دَ گ َ دَ ] (مص مرکب ) یا پشت دست بدندان گزیدن ؛ کنایه از ندامت و پشیمانی و تأسف باشد. (برهان قاطع). نادم گشتن . پشیمان شدن . افسوس خوردن .

معنی پشت نمودن

پشت نمودن . [ پ ُ ن ُ / ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) یا پشت بنمودن ؛ برگشتن . بازگشتن . روی برگردانیدن . روگردان شدن . (برهان قاطع). اِعراض . ادبار. پشت کردن : ز پیش پدر گیو بنمود پشت دلش پر ز گفتارهای

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: