مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پشت ریز


معنی پشت ریز

پشت ریز. [ پ ُ ] (ق مرکب ) پیاپی . متوالی . پی درپی .

معنی پشت ریز- ترجمه پشت ریز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پشت ریز اینجا را کلیک کنید

هم معنی پشت ریز


ترجمه پشت ریز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پشت ریزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پشت کوژ

پشت کوژ. [ پ ُ ] (ص مرکب ) پشت کوز. خمیده . خم گشته . پشت دوتا. خمیده قامت . پشت خم : وگر بیاید زانگونه باز بایدگشت که خان ز دشت کتر پشت کوژ و روی آژنگ . فرخی . || کنایه از فلک باشد.

معنی پشت نویس

پشت نویس . [ پ ُ ن ِ ] (نف مرکب ) آنکه در ظهر اسناد نویسد. ظهرنویس . || (ن مف مرکب ) سندی که در پشت آن نوشته شده . || (اِمص مرکب ) ظهرنویسی .

معنی پشت ریش

پشت ریش . [ پ ُ ] (ص مرکب ) مجروح به ظهر(در ستور). دَبر. (تاج المصادر بیهقی ) : بر آن صفت که خر پشت ریش را برریش تفو زنند بتو باد صد هزار تفو. سوزنی . مگر کین فرومایه ٔ زشت کیش بکارش نیاید خر پشت

معنی پشت میزنشین

پشت میزنشین . [ پ ُ ت ِ ن ِ ] (نف مرکب ) عضو (کارمند) دیوانها و ادارات .

معنی پشت حسن

پشت حسن . [ پ ُ ح َ س َ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه رشت و پهلوی میان زیرده و کورابجیر در 259 هزارگزی طهران .

معنی پشت گردوکوه

پشت گردوکوه . [ پ ُ گ ِ ] (اِخ ) نام ییلاقی در شاهکوه و ساور استرآباد. (مازندران و استرآباد رابینو ص 126).

ش