مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پزیدن


معنی پزیدن

پزیدن . [ پ َ دَ ] (مص ) پختن . پخته شدن : هر میوه که در باغ جهان بد همه پخته ست ای غوره ٔ چون سنگ نخواهی تو پزیدن . مولوی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پزیدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی پزیدن


ترجمه پزیدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پزیدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پزی

پزی . [ پ َ ] (حامص ) مزید مؤخر که بدنبال بعض کلمات آید از فعل پختن و به کلمه معنی عَمَل پختن و محل پختن دهد: آجرپزی . کوره پزی . صابون پزی . کله پزی . شیرینی پزی . حلواپزی .

معنی پزیدگی

پزیدگی . [ پ َ دَ / دِ ] (حامص ) حالت آنچه پخته باشد. پخته شدگی .

معنی پزندگی

پزندگی . [ پ َ زَ دَ / دِ ] (حامص ) عمل پختن . عمل پزنده .

معنی پژاگن

پژاگن . [ پ َ گ ِ ] (ص مرکب ) فژاگن . پژوین . ناشسته . آلوده به ریم . پلید. چرکن . زشت . دَنِس : لطیف و جوانم چو گل در بهار پژاگن نیم سالخورده نیم . ابوشکور. و رجوع به فژاگن شود.

معنی پژ

پژ. [ پ َ ] (اِ) سر عقبه بود. (لغت نامه ٔ اسدی ). کُتل . بَش . گردنه . گریوه . بند. سرِ کوه : سفر خوش است کسی را که با مراد بود اگر سراسر کوه و پژ آیدش در پیش . خسروانی (از لغت نامه ٔ اسدی ). پنج ر

معنی پزهان

پزهان . [ پ ُ ] (اِ) رجوع به پُژهان شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: