مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پا کوفتن


معنی پا کوفتن

پاکوفتن . [ ت َ ] (مص مرکب ) رقص کردن . رقصیدن .

معنی پا کوفتن- ترجمه پا کوفتن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پا کوفتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی پا کوفتن


ترجمه پا کوفتن

پا کوفتن: footslog


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پا کوفتن


صوفیانش یک به یک بنواختند *** نرد خدمتهاى خوش مى‏باختند
گفت چون مى‏دید میلانشان به وى *** گر طرب امشب نخواهم کرد کى‏
لوت خوردند و سماع آغاز کرد *** خانقه تا سقف شد پر دود و گرد
دود مطبخ گرد آن پا کوفتن *** ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن‏
گاه دست افشان قدم مى‏کوفتند *** گه به سجده صفه را مى‏روفتند
دیر یابد صوفى آز از روزگار *** ز آن سبب صوفى بود بسیار خوار
جز مگر آن صوفیى کز نور حق *** سیر خورد او فارغ است از ننگ دق‏
از هزاران اندکى زین صوفیند *** باقیان در دولت او مى‏زیند
چون سماع آمد از اول تا کران *** مطرب آغازید یک ضرب گران‏
خر برفت و خر برفت آغاز کرد *** زین حراره جمله را انباز کرد


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پا در گل

پا در گل . [ دَ گ ِ ] (ص مرکب ) مقیّد. گرفتار. || خجل . شرمسار : ز شرم جلوه ٔ مستانه ٔ او سروپا در گل ز طوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد. صائب . - پا در گل بودن ؛ مقید بودن . گرفتار و پای بند

معنی پائیزه کاری

پائیزه کاری . [ زَ / زِ ] (حامص مرکب ) کشت و زرع در پائیز. مقابل بهاره کاری .

معنی پائیزی

پائیزی . (ص نسبی ) خریفی . خزانی .

معنی پائیزه

پائیزه . [ زَ / زِ ] (مغولی ، اِ) پایزه . فرمانی بود که پادشاهان به کسی میدادند تا به هر جای که رود همه فرمانبردار وی باشند. برای شواهد رجوع به کلمه ٔ پایزه شود. و در کتب ، پائیزه به این معنی دیده نشد

معنی پائین بازار رود...

پائین بازار رودبار. [ رِ رو ] (اِخ ) نام محلی میان گَزَن و لوا در کنار راه جاده ٔ قزوین و رشت در 267000گزی تهران .

معنی پاآهو

پاآهو. (اِ مرکب ) آهوپا. به اصطلاح بنایان ، خانه ٔ شش پهلو. (جهانگیری ) : زین دیو وفا چرا طمع داری همچون من از این بنای پاآهو؟ ناصرخسرو. و این قلب آهوپاست . خانه ٔ مسدّس یا مقرنس . و رجوع به آهوپا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: