مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پا در گل


معنی پا در گل

پا در گل . [ دَ گ ِ ] (ص مرکب ) مقیّد. گرفتار. || خجل . شرمسار : ز شرم جلوه ٔ مستانه ٔ او سروپا در گل ز طوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد. صائب . - پا در گل بودن ؛ مقید بودن . گرفتار و پای بند چیزی بودن : دوش بر یاد حریفان بخرابات شدم خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. حافظ.

معنی پا در گل- ترجمه پا در گل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پا در گل اینجا را کلیک کنید

هم معنی پا در گل


ترجمه پا در گل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پا در گلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پائیزه کاری

پائیزه کاری . [ زَ / زِ ] (حامص مرکب ) کشت و زرع در پائیز. مقابل بهاره کاری .

معنی پائیز

پائیز. (اِ) خزان . خریف . برگ ریزان . تیر. تیرماه . بادبیز. بادبز. سفیدبری . (برهان ). و آن مدت ماندن آفتاب است در بروج میزان و عقرب و قوس . سومین فصل سال . و کلمه ٔ پائیز با اینکه میان عامه بسیار متد

معنی پائیزی نسوی

پائیزی نسوی . [ زی ِ ن َ س َ ] (اِخ ) مجدالدین محمد الپائیزی النسوی . از شعرای عصر سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه (596 - 617 هَ . ق .) است . محمد عوفی درلباب الالباب آورده است که : در شهور سنه ٔ ست ما

معنی پا نهادن

پا نهادن . [ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) پا نهادن در کاری ؛ آغاز آن کردن .

معنی پاآهو

پاآهو. (اِ مرکب ) آهوپا. به اصطلاح بنایان ، خانه ٔ شش پهلو. (جهانگیری ) : زین دیو وفا چرا طمع داری همچون من از این بنای پاآهو؟ ناصرخسرو. و این قلب آهوپاست . خانه ٔ مسدّس یا مقرنس . و رجوع به آهوپا

معنی پا بر پا پیچیدن

پا بر پا پیچیدن . [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) رَصف .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter