مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پاکیزه روی


معنی پاکیزه روی

پاکیزه روی . [ زَ / زِ ] (ص مرکب ) زیباروی . نکومنظر. صبیح المنظر. وُضّاء. (صراح ) (منتهی الارب ). واضی ٔ. (منتهی الارب ) : به آمل رسید روز آدینه ... افزون از پانصد ششصدهزار مرد بیرون آمده بودند مردمان پاکیزه روی و نیکوتر. (تاریخ بیهقی ). دلبند خوب صورت پاکیزه روی را نقش ونگار و خاتم پیروزه گو مباش . سعدی .

معنی پاکیزه روی- ترجمه پاکیزه روی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پاکیزه روی اینجا را کلیک کنید

هم معنی پاکیزه روی


ترجمه پاکیزه روی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پاکیزه رویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پاگانی

پاگانی . (اِخ ) نام خاندانی ایتالیائیست که از آن دوده نقاشان بزرگ برخاسته و از جمله ونسنزو پاگانی مولد او در مونت روبیانو دراواخر مائه ٔ پانزدهم میلادی بود و در حدود سال 1529م .935/ هَ . ق . بنقاش

معنی پاکیزه خلق

پاکیزه خلق . [ زَ / زِ خ ُ ] (ص مرکب ) مهذب : تهذیب ؛ پاکیزه خلق کردن . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی پاگانی نی

پاگانی نی . (اِخ ) (نیکولو...) قول ساز و ویولون زن ایتالیائی مولد بسال 1782م ./ 1198 هَ . ق . در ژن و وفات در سنه ٔ 1840م . (1255 هَ . ق .) وی به استعداد و قریحه ٔ عالی خود در موسیقی مشهور شد و قطعا

معنی پاکیزه مغز

پاکیزه مغز. [ زَ / زِ م َ ] (ص مرکب ) پاک مغز. پاکرای . که مغز و اندیشه ٔ پاک و درست دارد. زیرک . تیزهوش . تیزویر. که عقل و فکر رسا دارد : یکی پرخرد مرد پاکیزه مغز که بودش زبان پر ز گفتار نغز. فردوس

معنی پاکیزه دل

پاکیزه دل . [ زَ / زِ دِ ] (ص مرکب ) پاکدل . که دل پاک دارد. که اعتقاد پاک دارد : زبان باز بگشاد مرد جوان که پاکیزه دل بود و روشن روان . فردوسی . زین دادگری باشی و زین حق بشناسی پاکیزه دلی پاک تن

معنی پاگان

پاگان . (اِخ ) بلز فرانسوآ دُ. معروف به کنت دُ مروِی ّ مهندس نظامی فرانسوی . مولد بسال 1604م .1012/ هَ . ق . در آوینیون و وفات در سنه ٔ 1665م . (1075 هَ . ق .)بپاریس . وی از اخلاف خاندانی از پاتری

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter