مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پاکات


معنی پاکات

پاکات . (اِ) جمع عامیانه ٔ عربی از کلمه ٔ پاکت فرانسوی . رجوع به پاکت شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پاکات اینجا را کلیک کنید

هم معنی پاکات


ترجمه پاکات


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پاکاتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پاکجامگی

پاکجامگی . [ م َ / م ِ ] (حامص مرکب ) پارسائی .

معنی پاکتاکن وانتا

پاکتاکن وانتا. [ ک ُ ] (اِخ ) نام لاطینی عهد پادشاه لهستان پس از انتخاب با نجبای آن مملکت .

معنی پاک یزدان

پاک یزدان . [ ی َ ] (اِ مرکب ) یزدان پاک . خداوند پاک . قدّوس : بزرگی کن و چاره ٔ ما بساز هم از پاک یزدان نه ای بی نیاز. فردوسی . نه از پاک یزدان نکوهش بود نه شرم از یلان چون پژوهش بود. فردوسی .

معنی پاک نویسی

پاک نویسی . [ ن ِ ] (حامص مرکب ) عمل پاک نویس .

معنی پاک نسب

پاک نسب . [ ن َ س َ ] (ص مرکب ) پاک نژاد. پاک گهر. پاک گوهر. پاکزاد.اصیل . نجیب . ممحوض النسب . خالص نسب .

معنی پاکت

پاکت . [ ک َ ] (از فرانسوی ، اِ) (از اصل فرانسوی پاکه ، بسته ) و در فارسی محفظه ای از کاغذ نامه را گویند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<