مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پاله رویال


معنی پاله رویال

پاله رویال . [ ل ِ ] (اِخ ) بنائی مشهور به پاریس که در سال 1629م .1038/ هَ . ق . لمرسیه برای کاردینال ریشلیو ساخت و از اینروی سابقاً آنرا کاخ کاردینال میخواندند. این کاخ بعدها بتصرف ملت درآمد و بر ابنیه ٔ آن بسیار افزوده شد و مدتها مقر خاندان ارلئان بود. ایوان شیشه ای این کاخ که به ایوان اُرلئان مشهور است بجای ایوان چوبی قدیم که میعاد مقلّدان و قماربازان و هرزه گردان بود ایجاد شد و در 1829م .1244/ هَ . ق . افتتاح یافت .

معنی پاله رویال- ترجمه پاله رویال برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پاله رویال اینجا را کلیک کنید

هم معنی پاله رویال


ترجمه پاله رویال


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پاله رویالمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پاله

پاله . [ ل ِ ] (اِخ ) کرسی مربیهان واقع در بل ایل از ناحیه ٔ لوریان دارای 3205 تن سکنه و آنرا بندری است .

معنی پالنژ

پالنژ. [ ل َ ] (اِخ ) کرسی سُن و لوآر از ناحیه ٔ شارُل بر ساحل کانال سانتر و آن شهر 1971 تن سکنه و مؤسسات آجرسازی و سفالگری دارد وراه آهن میان پاریس و لیون و بحرالروم از آن گذرد.

معنی پالود

پالود. (اِ) پوست برّه . بالود. (السّامی ). || فالوذ. (دهار) (منتهی الارب ). || (فعل ) ماضی پالودن است یعنی صاف کرد و از غل و غش پاک ساخت . (برهان ).

معنی پالودامنتوم

پالودامنتوم . [ م ِ ] (لاتینی ، اِ) شنل خاصی که در روم قدیم تریبونوس های سپاه و سرداران و امپراطوران بر دوش داشتند و از آن ِ تریبونوس های سپاه جامه پشمین سفید و از سرداران و امپراطوران جامه ارغوانی

معنی پالواسه

پالواسه . [ س َ / س ِ ] (اِ) غم و اندوه و تاسه . (برهان ). خدوک .

معنی پاله ز

پاله ز. [ ل ِ زُ ] (اِخ ) کرسی سِن و اُوآز از ناحیه ٔ ورسای واقع در ساحل رود ایوت دارای 5960 تن سکنه که راه آهن اُرلئان از آن گذرد. و این شهر مسقطالرأس بارا است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: