مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پاله الی تیک


معنی پاله الی تیک

پاله الی تیک . [ ل ِ اُ ] (فرانسوی ، ص نسبی ) منسوب به دوره های عصر حجر قدیم .

معنی پاله الی تیک- ترجمه پاله الی تیک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پاله الی تیک اینجا را کلیک کنید

هم معنی پاله الی تیک


ترجمه پاله الی تیک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پاله الی تیکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پاله

پاله . [ ل ِ ] (اِخ ) کرسی مربیهان واقع در بل ایل از ناحیه ٔ لوریان دارای 3205 تن سکنه و آنرا بندری است .

معنی پالواسه

پالواسه . [ س َ / س ِ ] (اِ) غم و اندوه و تاسه . (برهان ). خدوک .

معنی پالو

پالو. (اِ) زگیل . ثُؤلُول . آژخ . ژخ . دانهای سخت چند عدس یا خردتر که بر اندام آدمی روید و درد نکند و پخته نشود. در بعض مواضع فارس و عراق گوک و بترکی گونیک و بزبان تبریز سگیل و بهندی مسه گویند. (رش

معنی پاله بوربن

پاله بوربن . [ ل ِ ب ُ ] (اِخ ) کاخ بوربن به پاریس واقع در ساحل چپ رودخانه ٔ سِن و مقابل میدان کُنکُرد. این قصر به سال 1722م .1134/ هَ . ق . بدست ژیرالدن معمار ایتالیائی و به امر دوشس دوبوربن ساخته

معنی پاله الگ

پاله الگ . [ ل ِ اُ ل ُ ] (اِخ ) خاندانی مشهور به بیزانس که چند تن از امپراطوران روم شرقی از آن خاندان برخاسته اند.

معنی پاله آریوس

پاله آریوس . [ ل ِ ] (اِخ ) (آنتونیو دالاّ پاگلیا...) از شعرای لاتین جدید. مولد به آغاز قرن شانزدهم در وِرُلی از اعمال روم و او در 1570م .977/ هَ . ق . در روم مصلوب گردید. وی خود را از طرفداران تجدد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: