مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی چلان


معنی نی چلان

نی چلان . [ ن َ چ َ ](اِخ ) دهی است از دهستان برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه . در 23هزارگزی جنوب شرقی هشتیان ، در دره ٔ سردسیری واقع و دارای 201 تن سکنه است . آبش از رود نازلو، محصولش غلات و توتون و شغل اهالی زراعت و گله داری و جاجیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی نی چلان- ترجمه نی چلان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی چلان اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی چلان


ترجمه نی چلان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی چلانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی دوله

نی دوله . [ ن َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیجنوند بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . در 26هزارگزی جنوب غربی چرداول ، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع است و یکصد تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش

معنی نی داود

نی داود. [ ن َ / ن ِ وو ] (اِ مرکب ) در موسیقی گوشه ای است از دستگاه همایون . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی نی لبک زدن

نی لبک زدن . [ ن َ / ن ِ ل َ ب َ زَ دَ ] (مص مرکب ) نواختن نی لبک . با دمیدن در نی لبک آهنگ نواختن .

معنی نی لبک

نی لبک . [ ن َ/ ن ِ ل َ ب َ ] (اِ مرکب ) فلوت . قسمی مزمار باریک تر در جسم و آوا از نی . (یادداشت مؤلف ). قسمی آلت موسیقی بادی است که آن را از نی سازند، یک سر آن را بین دو لب نهند و با دمیدن نوازند.

معنی نی تراشی

نی تراشی . [ ن َ / ن ِ ت َ ] (حامص مرکب ) عمل برکندن نی نیزارها برای اصلاح زمین . (یادداشت مؤلف ).

معنی نی سوار

نی سوار. [ ن َ / ن ِ س َ ] (ص مرکب ) طفلی که مرکب از نی کند. (آنندراج ). بچه ای که به روی نی سواری می کند. (ناظم الاطباء) : کس نی سوار دیدکه باشد مصاف دار وز نی ستور دید که در ره غبار کرد. خاقانی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: