مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی پوش


معنی نی پوش

نی پوش . [ ن َ / ن ِ ] (ن مف مرکب ) با نی پوشیده شده . اطاقی یا محوطه ای که سقف آن را با نی پوشیده باشند. - نی پوش کردن ؛ پوشانیدن سقفی با نی . (یادداشت مؤلف ).

معنی نی پوش- ترجمه نی پوش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی پوش اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی پوش


ترجمه نی پوش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی پوش

سخن احمد شاملو: آرمان هنر اگر جغجغه ی رنگین به دست كودك گرسنه دادن یا رخنه ی دیوار خرابه نشینان را به پرده ای تزئینی پوشاندن یا به جهل و خرافه دامن زدن نباشد، پیشرفت انسان است... هنرمند، بالقوه می تواند منجی جهان باشد، چرا كه با یقین كامل می توان حكم كرد كه دل و دماغ جلاد شدن را ندارد.
سخن احمد شاملو: آرمان هنر اگر جغجغه ی رنگین به دست كودك گرسنه دادن یا رخنه ی دیوار خرابه نشینان را به پرده ای تزئینی پوشاندن یا به جهل و خرافه دامن زدن نباشد، پیشرفت انسان است... هنرمند، بالقوه می تواند منجی جهان باشد، چرا كه با یقین كامل می توان حكم كرد كه دل و دماغ جلاد شدن را ندارد.
سخن احمد شاملو: آرمان هنر اگر جغجغه ی رنگین به دست كودك گرسنه دادن یا رخنه ی دیوار خرابه نشینان را به پرده ای تزئینی پوشاندن یا به جهل و خرافه دامن زدن نباشد، پیشرفت انسان است... هنرمند، بالقوه می تواند منجی جهان باشد، چرا كه با یقین كامل می توان حكم كرد كه دل و دماغ جلاد شدن را ندارد.
سخن احمد شاملو: آرمان هنر اگر جغجغه ی رنگین به دست كودك گرسنه دادن یا رخنه ی دیوار خرابه نشینان را به پرده ای تزئینی پوشاندن یا به جهل و خرافه دامن زدن نباشد، پیشرفت انسان است... هنرمند، بالقوه می تواند منجی جهان باشد، چرا كه با یقین كامل می توان حكم كرد كه دل و دماغ جلاد شدن را ندارد.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی بند

نی بند. [ ن َ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاردولی بخش قروه ٔ شهرستان سنندج . در 30هزارگزی شمال شرقی قروه و 5هزارگزی شرق باغلوجه ، در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 176 تن سکنه دارد. آبش از چش

معنی نی بن

نی بن . [ ن َ / ن ِ ب ُ ] (اِ مرکب ) بته ٔ نی : زآن کهن چاه نی بنی بررست شد قوی نی بن و برآمد چست . سنائی . ای دل از هرکسی مجوی وفا کز همه نی بنی نخیزد قند. خاقانی .

معنی نی ریز

نی ریز. [ ن َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز بخش نی ریز از شهرستان فسا ویکی از قصبات قدیمی فارس است . مسجد جامع نیریز در 362 هَ .ق . بنا گردیده و در 560 هَ .ق . تعمیر و طاق بزرگ مسجد در زمان سلاطین صفوی بنا شده

معنی نی تراش

نی تراش . [ ن َ / ن ِ ت َ ] (نف مرکب ) آنکه نی می تراشد. و نیز رجوع به نی تراشی شود.

معنی نی تراشی

نی تراشی . [ ن َ / ن ِ ت َ ] (حامص مرکب ) عمل برکندن نی نیزارها برای اصلاح زمین . (یادداشت مؤلف ).

معنی نی دوله

نی دوله . [ ن َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیجنوند بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . در 26هزارگزی جنوب غربی چرداول ، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع است و یکصد تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: