مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی پال


معنی نی پال

نی پال . (اِخ ) موضعی است که مشک خوب از آنجا آرند. (رشیدی ). نپال . کشوری است در منطقه ٔ هیمالیا از شمال محدود است به تبت و از سه جهت دیگر به هندوستان . رجوع به نپال شود.

معنی نی پال- ترجمه نی پال برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی پال اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی پال


ترجمه نی پال


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی پالمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی بیشه

نی بیشه . [ ن َ /ن ِ ش َ / ش ِ ] (اِ مرکب ) نیزار. نیستان : چه خوش گفت آن پسر با یار طناز که در نی بیشه ای آتش مینداز. سعدی .

معنی نی دوده

نی دوده . [ ن َ / ن ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) آلتی است برای کشیدن شیره ٔ تریاک که مانند وافور دارای حقه ٔ گلی است و چوبی دارد و شیره را با چراغ به وسیله ٔ آن می کشند. (از فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فره

معنی نی دوله

نی دوله . [ ن َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیجنوند بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . در 26هزارگزی جنوب غربی چرداول ، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع است و یکصد تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش

معنی نی بن

نی بن . [ ن َ / ن ِ ب ُ ] (اِ مرکب ) بته ٔ نی : زآن کهن چاه نی بنی بررست شد قوی نی بن و برآمد چست . سنائی . ای دل از هرکسی مجوی وفا کز همه نی بنی نخیزد قند. خاقانی .

معنی نی پنج

نی پنج . [ ن َ / ن ِ پ َ ] (اِ مرکب ) اسبی که سال وی کمتر از پنج باشد. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس ).

معنی نی تلخ

نی تلخ . [ ن َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهستان بخش داراب شهرستان فسا در 98هزارگزی جنوب داراب ، در منطقه ٔ کوهستانی و معتدل هوایی واقع است و 357 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصول عمده اش بادام و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: