مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی پال


معنی نی پال

نی پال . (اِخ ) موضعی است که مشک خوب از آنجا آرند. (رشیدی ). نپال . کشوری است در منطقه ٔ هیمالیا از شمال محدود است به تبت و از سه جهت دیگر به هندوستان . رجوع به نپال شود.

معنی نی پال- ترجمه نی پال برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی پال اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی پال


ترجمه نی پال


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی پالمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی بندک

نی بندک . [ ن َ ب َ دَ ] (اِخ ) دهی است از بخش پشت آب شهرستان زابل در 45هزارگزی شمال غربی بنجار و 6هزارگزی دریاچه ٔ سیستان . در جلگه واقع است و 157 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ هیرمند، محصولش غلات و

معنی نی دوله

نی دوله . [ ن َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیجنوند بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . در 26هزارگزی جنوب غربی چرداول ، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع است و یکصد تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش

معنی نی بیشه

نی بیشه . [ ن َ /ن ِ ش َ / ش ِ ] (اِ مرکب ) نیزار. نیستان : چه خوش گفت آن پسر با یار طناز که در نی بیشه ای آتش مینداز. سعدی .

معنی نی تلخ

نی تلخ . [ ن َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهستان بخش داراب شهرستان فسا در 98هزارگزی جنوب داراب ، در منطقه ٔ کوهستانی و معتدل هوایی واقع است و 357 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصول عمده اش بادام و

معنی نی پیچ

نی پیچ . [ ن َ / ن ِ ] (ن مف مرکب ، اِ مرکب ) نی لاستیکی نرم قابل انعطاف و پیچیدن و حلقه کردن که یک سر آن را به قلیان وصل کنند و سر دیگر به دهان برند و قلیان کشند. || قلیان با نی لاستیکی دراز. قلیانی

معنی نی انبانی

نی انبانی . [ ن َ / ن ِ اَم ْ ](ص نسبی ) نوازنده ٔ نی انبان . (آنندراج ) : نوای شعر من و عرّو گوز نظم عدو بود چو نسبت قانونی و نی انبانی . ملافوقی (از آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: