مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی سان


معنی نی سان

نی سان . [ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) به معنی نی مانند، چه سان به معنی شبیه و مانند بود. (از برهان ). از: نی ، به معنی نای + سان (پسوند شباهت ). (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).

معنی نی سان- ترجمه نی سان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی سان اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی سان


ترجمه نی سان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی سانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی نیک

نی نیک . [ یَک ] (اِ مصغر) نی نی خرد. (یادداشت مؤلف ). نی نی کوچک . (فرهنگ فارسی معین ). تصغیر نی نی به معنی بچه ٔ کوچک است ، مثلاً وقتی بخواهند بگویندکسی به حد رشد رسیده و باید عاقل و بالغ باشد گوین

معنی نی نردبام

نی نردبام . [ ن َ ن َ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان یک مهه ٔ بخش مسجدسلیمان ، کنار جاده ٔ مسجدسلیمان به هفتگل ، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع است و 120 تن سکنه دارد. آبش از چشمه تلخ ، محصولش غلات و

معنی نیابت

نیابت . [ ب َ ] (ع اِ) نوبت . بار. پاس . (از منتهی الارب ). رجوع به نیابه و نیز رجوع به نیابة و نیاوه شود : وز آن پس نیابت به ایرج رسید مر او را پدر شهر ایران گزید. فردوسی . یک چند گه نیابت آن بو

معنی نی سیاه

نی سیاه . [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سردارآباد بخش مرکزی شهرستان شوشتر در 9هزارگزی جنوب غربی شوشتر و 8هزارگزی جنوب جاده ٔ دزفول به شوشتر، کنارغربی رود شطیط، در دشت گرمسیری واقع و دارای 200 تن سک

معنی نی دوله

نی دوله . [ ن َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیجنوند بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . در 26هزارگزی جنوب غربی چرداول ، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع است و یکصد تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش

معنی نیاب

نیاب . [ ن َ ] (اِ مرکب ) نی آب . رجوع به نی آب شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: