مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی زن


معنی نی زن

نی زن . [ ن َ / ن ِ زَ ] (نف مرکب ) نی نواز. (آنندراج ). کسی که نی می نوازد. (ناظم الاطباء). نائی . نایی . نوازنده ٔ نای . نای زن . رجوع به نای زن شود.

معنی نی زن- ترجمه نی زن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی زن اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی زن


ترجمه نی زن

قره نی زن: oboeist
قره نی زن: oboist
نی زنی: pipe
نی زن: fife
نی زن: flutist


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی زن

سخن ساموئل بكت: هنرمند بودن یعنی شكست خوردن، آن هم شكستی كه هیچ كس دیگر جرأت تجربه ی آن را ندارد. این شكستِ جهان اوست و پا پس كشیدن از آن یعنی فرار از جبهه، یعنی هنر نمایی و خانه داری به سبك برگزیده و گرانمایه، یعنی زندگی كردن..
سخن حضرت محمد (ص): از برهنگی زنان (برای نگهداری‌شان) استفاده كنید زیرا زمانی كه زنان دارای لباس فراوان شدند و زینت‌شان، نیكو شد، مایل به بیرون رفتن از خانه هستند. (برهنگی زنان یعنی زن نباید تمام فكر خود را برای خرید لباس بگذارد.)
سخن ساموئل بكت: هنرمند بودن یعنی شكست خوردن، آن هم شكستی كه هیچ كس دیگر جرأت تجربه ی آن را ندارد. این شكستِ جهان اوست و پا پس كشیدن از آن یعنی فرار از جبهه، یعنی هنر نمایی و خانه داری به سبك برگزیده و گرانمایه، یعنی زندگی كردن..
سخن استیو چندلر: خودتان را از جرگه‌ی دوستانی كه شما را برای دستیابی به هدف‌هایتان پشتیبانی نمی‌كنند، با خوشرویی كنار بكشید، چرا كه دوستان نزدیك، همیشه می‌توانند در دگرگونی زندگی انسان كارساز باشند.
سخن ارنست همینگوی: تنها شجاعت است كه انسان را از نادانی زندگی و خواری مرگ می رهاند.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی دوده

نی دوده . [ ن َ / ن ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) آلتی است برای کشیدن شیره ٔ تریاک که مانند وافور دارای حقه ٔ گلی است و چوبی دارد و شیره را با چراغ به وسیله ٔ آن می کشند. (از فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فره

معنی نی نی

نی نی . (اِ)طفل خرد. بچه . کودک . ببه . به به . (یادداشت مؤلف ). - نی نی کوچولو ؛ بچه ٔ کوچک . کودک خرد. - || در مقام تحقیر وتنبیه کسی که اطوار خارج درمی آورد بدو گویند: نی نی کوچولو دیگر وقت این کار

معنی نی نواز

نی نواز. [ ن َ/ ن ِ ن َ ] (نف مرکب ) نی زن . زمار. که مزمار نوازد.

معنی نی ریز

نی ریز. [ ن َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز بخش نی ریز از شهرستان فسا ویکی از قصبات قدیمی فارس است . مسجد جامع نیریز در 362 هَ .ق . بنا گردیده و در 560 هَ .ق . تعمیر و طاق بزرگ مسجد در زمان سلاطین صفوی بنا شده

معنی نی نهاوندی

نی نهاوندی . [ ن َ / ن ِ ن ِ وَ ] (اِ مرکب ) نام داروئی است که عربان قصب الذریره خوانند و آن نی باریکی است مانند قلم و باریکتر از قلم و آن تیره رنگ و تلخ می باشد.معده و جگر را نافع است . (برهان قاطع)

معنی نی چلان

نی چلان . [ ن َ چ َ ](اِخ ) دهی است از دهستان برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه . در 23هزارگزی جنوب شرقی هشتیان ، در دره ٔ سردسیری واقع و دارای 201 تن سکنه است . آبش از رود نازلو، محصولش غلات و توتون و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: