مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی زار


معنی نی زار

نی زار. [ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان اراضی نیزار بخش مرکزی شهرستان قم در 52هزارگزی جنوب غربی قم متصل به جاده ٔ قم به اصفهان . در جلگه ای بر کنار رود واقع و دارای 355 تن سکنه است . آبش از رودخانه ٔ قم و محصولش غلات ، بادام ، توت ، قیسی و شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است . مزرعه ٔ باباچنار و چنارسوخته جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).

معنی نی زار- ترجمه نی زار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی زار اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی زار


ترجمه نی زار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی زارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی ریز

نی ریز. [ ن َ ] (اِخ ) نام یکی از بخشهای چهارگانه ٔ شهرستان فسا است . حدود و مشخصات آن به شرح زیر است . از شمال به بخشهای بوانات از شهرستان آباده و زرقان از شهرستان شیراز، از شرق به شهرستان سیرجان ، ا

معنی نی دشت

نی دشت . [ ن َ دَ ] (اِخ ) نام مرتعی است از بخش رامسر شهرستان شهسوار. در 12هزارگزی جنوب غربی رامسر و در منطقه ٔ کوهستانی جنگلی واقع است و آب معدنی گازداری دارد که برای رفع سوء هاضمه مفید است . (از فره

معنی نیائی

نیائی . (ص نسبی ) منسوب به نیا. رجوع به نیا و نیز رجوع به نیایی شود.

معنی نی لبک

نی لبک . [ ن َ/ ن ِ ل َ ب َ ] (اِ مرکب ) فلوت . قسمی مزمار باریک تر در جسم و آوا از نی . (یادداشت مؤلف ). قسمی آلت موسیقی بادی است که آن را از نی سازند، یک سر آن را بین دو لب نهند و با دمیدن نوازند.

معنی نی تلخ

نی تلخ . [ ن َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دراگاه بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس . در 40هزارگزی غرب حاجی آباد و 7هزارگزی شرق راه طارم به نیریز، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع و دارای 144 تن سکنه

معنی نی دوده

نی دوده . [ ن َ / ن ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) آلتی است برای کشیدن شیره ٔ تریاک که مانند وافور دارای حقه ٔ گلی است و چوبی دارد و شیره را با چراغ به وسیله ٔ آن می کشند. (از فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فره

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: