مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی تلخ


معنی نی تلخ

نی تلخ . [ ن َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهستان بخش داراب شهرستان فسا در 98هزارگزی جنوب داراب ، در منطقه ٔ کوهستانی و معتدل هوایی واقع است و 357 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصول عمده اش بادام و گل سرخ و مویز و گردو و انجیر و شغل مردمش باغداری و قالی بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).

معنی نی تلخ- ترجمه نی تلخ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی تلخ اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی تلخ


ترجمه نی تلخ

کاسنی تلخ: chicory


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی تلخمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی داود

نی داود. [ ن َ / ن ِ وو ] (اِ مرکب ) در موسیقی گوشه ای است از دستگاه همایون . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی نی سوار

نی سوار. [ ن َ / ن ِ س َ ] (ص مرکب ) طفلی که مرکب از نی کند. (آنندراج ). بچه ای که به روی نی سواری می کند. (ناظم الاطباء) : کس نی سوار دیدکه باشد مصاف دار وز نی ستور دید که در ره غبار کرد. خاقانی .

معنی نی لبک زن

نی لبک زن . [ ن َ / ن ِ ل َ ب َ زَ ] (نف مرکب ) آنکه نی لبک نوازد.

معنی نی دوده

نی دوده . [ ن َ / ن ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) آلتی است برای کشیدن شیره ٔ تریاک که مانند وافور دارای حقه ٔ گلی است و چوبی دارد و شیره را با چراغ به وسیله ٔ آن می کشند. (از فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فره

معنی نی ریز

نی ریز. [ ن َ ] (اِخ ) نام یکی از بخشهای چهارگانه ٔ شهرستان فسا است . حدود و مشخصات آن به شرح زیر است . از شمال به بخشهای بوانات از شهرستان آباده و زرقان از شهرستان شیراز، از شرق به شهرستان سیرجان ، ا

معنی نی پوش

نی پوش . [ ن َ / ن ِ ] (ن مف مرکب ) با نی پوشیده شده . اطاقی یا محوطه ای که سقف آن را با نی پوشیده باشند. - نی پوش کردن ؛ پوشانیدن سقفی با نی . (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: