مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نی بیشه


معنی نی بیشه

نی بیشه . [ ن َ /ن ِ ش َ / ش ِ ] (اِ مرکب ) نیزار. نیستان : چه خوش گفت آن پسر با یار طناز که در نی بیشه ای آتش مینداز. سعدی .

معنی نی بیشه- ترجمه نی بیشه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نی بیشه اینجا را کلیک کنید

هم معنی نی بیشه


ترجمه نی بیشه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نی بیشهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نی انبانی

نی انبانی . [ ن َ / ن ِ اَم ْ ](ص نسبی ) نوازنده ٔ نی انبان . (آنندراج ) : نوای شعر من و عرّو گوز نظم عدو بود چو نسبت قانونی و نی انبانی . ملافوقی (از آنندراج ).

معنی نی دوله

نی دوله . [ ن َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیجنوند بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . در 26هزارگزی جنوب غربی چرداول ، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع است و یکصد تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش

معنی نی چلان

نی چلان . [ ن َ چ َ ](اِخ ) دهی است از دهستان برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه . در 23هزارگزی جنوب شرقی هشتیان ، در دره ٔ سردسیری واقع و دارای 201 تن سکنه است . آبش از رود نازلو، محصولش غلات و توتون و

معنی نی بست

نی بست . [ ن َ / ن ِ ب َ ] (اِ مرکب ) محوطه ای که از نی بندند. (آنندراج ). جای محصورشده از نی و حصار نی . (ناظم الاطباء) : چو در نی بست تن ایمن نشستی ز دل در جان جانت طارمی کو. سنائی . و نی بستی ب

معنی نی پوش

نی پوش . [ ن َ / ن ِ ] (ن مف مرکب ) با نی پوشیده شده . اطاقی یا محوطه ای که سقف آن را با نی پوشیده باشند. - نی پوش کردن ؛ پوشانیدن سقفی با نی . (یادداشت مؤلف ).

معنی نی تلخ

نی تلخ . [ ن َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دراگاه بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس . در 40هزارگزی غرب حاجی آباد و 7هزارگزی شرق راه طارم به نیریز، در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری واقع و دارای 144 تن سکنه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: