مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نیم گرده


معنی نیم گرده

نیم گرده . [ گ ِ دَ /دِ ] (اِ مرکب ) نیمی از یک گرده نان . کنایه از لقمه ای . نیم نانی . قوتی مختصر. نواله ای اندک : به نیم گرده بروبی به ریش بیست کنشت به صد کلیچه سبال تو شوله روب نرفت . عماره .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نیم گرده اینجا را کلیک کنید

هم معنی نیم گرده


ترجمه نیم گرده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نیم گردهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نیم گناه

نیم گناه . [ گ ُ ] (اِ مرکب ) نیم گنه . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی نیم گزی

نیم گزی . [ گ َ ] (اِ مرکب ) نیم گز. رجوع به نیم گز شود. || (ص نسبی ) آنچه اندازه اش معادل نیم گز باشد. که طولش نیم گز باشد: پشتی نیم گزی . قالیچه ٔ نیم گزی . چوب نیم گزی .

معنی نیم گرم

نیم گرم . [ گ َ ] (ص مرکب ) شیرگرم . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). فاتر. هر مایعی که گرمی آن مانند شیر تازه دوشیده باشد. (ناظم الاطباء). نه گرم و نه سرد. ملایم . ممهد. ولرم . ملول . (یادداشت مؤلف ) : چش

معنی نیم کفته

نیم کفته . [ ک َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) نیم شکفته . غنچه ای که هنوز کاملاً باز نشده است : لبت گوئی که نیم کفته گل است می ونوش اندر او نهفتستی . طیان .

معنی نیم لنگ

نیم لنگ . [ ل َ] (ص مرکب ) که اندکی می لنگد. کندرفتار : سخن بین که با مرکب نیم لنگ چگونه برون آمد از راه تنگ . نظامی .

معنی نیم کله

نیم کله . [ ک َ ل َ / ل ِ ] (ص مرکب ) نیم ساخته . ناتمام . (غیاث اللغات ). در جنوب ایران - از جمله در سیرجان - آن را نیم کاله گویند. به معنی کار ناقص و به اتمام نارسیده و تمام نشده .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: