مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نیم لحظه


معنی نیم لحظه

نیم لحظه . [ ل َ ظَ / ظِ ] (اِ مرکب ، ق مرکب ) نصف لحظه . نصف دقیقه . یک دم . زمان بسیار اندک . (ناظم الاطباء). لحظه ای به غایت کوتاه . یک چشم به هم زدن . زمانی کمتر از یک لحظه و یک لمحه .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نیم لحظه اینجا را کلیک کنید

هم معنی نیم لحظه


ترجمه نیم لحظه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نیم لحظه


نقشها گر بى‏خبر گر با خبر *** در کف نقاش باشد محتضر
دم به دم در صفحه‏ى اندیشه‏شان *** ثبت و محوى مى‏کند آن بى‏نشان‏
خشم مى‏آرد رضا را مى‏برد *** بخل مى‏آرد سخا را مى‏برد
نیم لحظه مدرکاتم شام و غدو *** هیچ خالى نیست زین اثبات و محو
کوزه‏گر با کوزه باشد کارساز *** کوزه از خود کى شود پهن و دراز
چوب در دست دروگر معتکف *** ور نه چون گردد بریده و موتلف‏
جامه اندر دست خیاطى بود *** ور نه از خود چون بدوزد یا درد
مشک با سقا بود اى منتهى *** ور نه از خود چون شود پر یا تهى‏
هر دمى پر مى‏شوى تى مى‏شوى *** پس بدان که در کف صنع ویى‏
چشم بند از چشم روزى کى رود *** صنع از صانع چه سان شیدا شود


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نیم مست

نیم مست . [ م َ ] (ص مرکب ) مست باخبر. (آنندراج ).آنکه کاملاً مست نشده باشد. (ناظم الاطباء). سرخوش . (یادداشت مؤلف ). می زده . شاد و شنگول . تردماغ . که می در او اثر کرده است اما از پایش نینداخته :

معنی نیم مستک

نیم مستک . [ م َ ت َ ] (ص مرکب ) نیم مست : نیم مستک فتاده و خورده بی خدو این خدنگ یازه ٔ من . سوزنی .

معنی نیم لنگ

نیم لنگ . [ ل َ] (ص مرکب ) که اندکی می لنگد. کندرفتار : سخن بین که با مرکب نیم لنگ چگونه برون آمد از راه تنگ . نظامی .

معنی نیم گنه

نیم گنه . [ گ ُ ن َه ْ ] (اِ مرکب ) خطای اندک . قصور. (ناظم الاطباء). نیم گناه . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی نیم گرم

نیم گرم . [ گ َ ] (ص مرکب ) شیرگرم . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). فاتر. هر مایعی که گرمی آن مانند شیر تازه دوشیده باشد. (ناظم الاطباء). نه گرم و نه سرد. ملایم . ممهد. ولرم . ملول . (یادداشت مؤلف ) : چش

معنی نیم نفس

نیم نفس . [ ن َ ف َ ] (اِ مرکب ، ق مرکب ) لحظه ای . زمانی بسیار اندک و کوتاه : پیش و پس اوراق جهان نیم نفس نیست خوش دل چه به عمر خود و مرگ دگرانی . صائب .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: