مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروز خاصه


معنی نوروز خاصه

نوروزخاصه . [ ن َ / نُو زِ خاص ْ ص َ / ص ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوروز بزرگ . جشنی که در دنباله ٔ نوروزعامه از ششم فروردین به بعد برپا می داشتند و در این ایام شاهان زندانیان را آزاد و مجرمان را عفو می کردند. (فرهنگ فارسی معین ). و نیز رجوع به نوروز شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروز خاصه اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروز خاصه


ترجمه نوروز خاصه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروز خاصهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروزآباد

نوروزآباد. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه ، در 87 هزارگزی جنوب شرقی مراغه و یک هزارگزی مشرق جاده ٔ شاهیندژ به میاندوآب ، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 103 تن سکنه

معنی نوروز مغان

نوروز مغان . [ ن َ / نُو زِ م ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به نوروز کشاورزان شود.

معنی نوروز عجم

نوروز عجم . [ ن َ / نُو زِ ع َ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شعبه ای است از موسیقی قدیم مناسب با حسینی که در راست پنجگاه نواخته شود. (فرهنگ فارسی معین ). شعبه ای است از مقام رهاوی ، از ششمین نغمه است

معنی نوروز طبری

نوروز طبری . [ ن َ / نُو زِ طَ ب َ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) در سیزدهم تیرماه است . (یادداشت مؤلف ).

معنی نوروز بزرگ

نوروز بزرگ . [ ن َ / نُو زِ ب ُ زُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام نغمه ای از موسیقی . (غیاث اللغات ) (از برهان قاطع). نام نوائی است .(انجمن آرا). نام لحنی است . (جهانگیری ) : مطربان ساعت به ساعت بر نو

معنی نورود

نورود. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش لشت نشاء شهرستان رشت ، در 6 هزارگزی جنوب شرقی لشت نشاء، در جلگه ٔ معتدل هوای مرطوب واقع است و 560 تن سکنه دارد. آبش از توشاجوب از سفیدرود، محصولش برن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: