مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروز بیاتی


معنی نوروز بیاتی

نوروز بیاتی . [ ن َ / نُو زِ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، یکی از شعب بیست وچهارگانه ٔ موسیقی قدما و آن پنج نغمه است و از طرفین نغمات برای تزیین بر آن اضافه کنند، لحن آن محزون و رقت انگیز باشد و به حجازی و بوسُلیک نزدیک باشد. (فرهنگ فارسی معین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروز بیاتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروز بیاتی


ترجمه نوروز بیاتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروز بیاتی


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: