مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروز بیاتی


معنی نوروز بیاتی

نوروز بیاتی . [ ن َ / نُو زِ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، یکی از شعب بیست وچهارگانه ٔ موسیقی قدما و آن پنج نغمه است و از طرفین نغمات برای تزیین بر آن اضافه کنند، لحن آن محزون و رقت انگیز باشد و به حجازی و بوسُلیک نزدیک باشد. (فرهنگ فارسی معین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروز بیاتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروز بیاتی


ترجمه نوروز بیاتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروز بیاتیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروز کوچک

نوروز کوچک . [ ن َ / نُو زِ چ َ / چ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، نوروز خردک . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به نوروز خردک شود.

معنی نورود

نورود. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش لشت نشاء شهرستان رشت ، در 6 هزارگزی جنوب شرقی لشت نشاء، در جلگه ٔ معتدل هوای مرطوب واقع است و 560 تن سکنه دارد. آبش از توشاجوب از سفیدرود، محصولش برن

معنی نوروز جلالی

نوروز جلالی . [ ن َ / نُو زِ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جشن نوروز که در زمان جلال الدین ملکشاه طبق تقویم جلالی در آغاز برج حمل تثبیت شد. رجوع به نوروز شود.

معنی نوروز کشاورزان

نوروز کشاورزان . [ ن َ / نُو زِ ک ِ وَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نرشخی نویسد: و این دیهه را هر پانزده روز بازار است و چون بازار آخرین سال باشد بیست روز بازار کنند و بیست ویکم روز، نوروز کنند و آن را ن

معنی نوروز مغان

نوروز مغان . [ ن َ / نُو زِ م ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به نوروز کشاورزان شود.

معنی نوروز رهاوی

نوروز رهاوی . [ ن َ / نُو زِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گوشه ای از شعبه ٔ روی عراق . (رساله ٔ بهجت الروح ص 141).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<