مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروزماه


معنی نوروزماه

نوروزماه . [ ن َ / نُو ] (اِ مرکب ) فروردین . حمل . نوروزمه : آمد نوروزماه با گل سوری به هم باده ٔ سوری بگیر بر گل سوری بچم . منوچهری . نیز رجوع به نوروزمه شود. || در تداول مازندرانیان ، ماه اسفندارمذ. (یادداشت مؤلف ).

معنی نوروزماه- ترجمه نوروزماه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروزماه اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروزماه


ترجمه نوروزماه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروزماهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروم

نوروم . [ ن ِ رُم ْ ] (فرانسوی ، اِ) (اصطلاح پزشکی ) تومور و غده ٔ دردناکی که نسج عصبی را فرامیگیرد. تومور عصبی . ثآلیل عصبی . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی نوروزآباد میربیگ...

نوروزآباد میربیگ . [ ن َدِ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد، در 24 هزارگزی مغرب نوروزآباد و 13 هزارگزی مغرب جاده ٔ خرم آباد به کرمانشاه در منطقه ٔناهموار سردسیری واقع

معنی نوروزی

نوروزی . [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهرکهنه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان قوچان ، در 8 هزارگزی جنوب غربی قوچان و 7 هزارگزی جنوب جاده ٔ قوچان به شیروان ، در جلگه ٔ سردسیری واقع است و 432 تن سکنه دارد. آبش

معنی نوری

نوری . (اِخ ) اسماعیل (سید...) بن احمد علوی عقیلی طبری نوری نجفی . از فقهای امامیه ٔ اوایل قرن چهاردهم هجری و از شاگردان حاج میرزا حبیب اﷲ رشتی و حاج میرزا محمدحسین شیرازی است . به سال 1321 هَ . ق . د

معنی نوروزلو

نوروزلو. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه ، در 59 هزارگزی جنوب مراغه و 4 هزارگزی مغرب جاده ٔ میاندوآب به شاهیندژ، در جلگه ٔمعتدل هوائی واقع است و 244 تن سکنه دارد. آبش ا

معنی نوروزی

نوروزی . [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش صفی آباد شهرستان سبزوار، در 22 هزارگزی مشرق صفی آباد و 4 هزارگزی مغرب جاده ٔ سلطان آباد به صفی آباد، در منطقه ٔکوهستانی معتدل هوائی واقع است و 538 ت

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: