مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروزلو


معنی نوروزلو

نوروزلو. [ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه . رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ص 533 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروزلو اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروزلو


ترجمه نوروزلو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروزلومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروزاحمد

نوروزاحمد. [ ن َ اَ م َ ] (اِخ ) هفتمین از امرای ازبک شیبانی است ، از 959 تا 963 هَ . ق .در ماوراءالنهر فرمانروائی کرد. (یادداشت مؤلف ).

معنی نوروزی

نوروزی . [ ن َ ] (اِخ ) نام یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری است که در مال امیرسوسن سکنی دارند. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 74 شود.

معنی نوروزلو

نوروزلو. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه ، در 59 هزارگزی جنوب مراغه و 4 هزارگزی مغرب جاده ٔ میاندوآب به شاهیندژ، در جلگه ٔمعتدل هوائی واقع است و 244 تن سکنه دارد. آبش ا

معنی نوری

نوری . (اِخ ) احمدبن محمد نوری ، مکنی به ابوالحسن یا ابوالحسین . از کبار مشایخ صوفیان است . رجوع به ابوالحسن نوری و نیز رجوع به تذکرة الاولیاء چ استعلامی ص 862 و 464 شود.

معنی نوروزماه

نوروزماه . [ ن َ / نُو ] (اِ مرکب ) فروردین . حمل . نوروزمه : آمد نوروزماه با گل سوری به هم باده ٔ سوری بگیر بر گل سوری بچم . منوچهری . نیز رجوع به نوروزمه شود. || در تداول مازندرانیان ، ماه اسفند

معنی نوروزآباد میربیگ...

نوروزآباد میربیگ . [ ن َدِ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد، در 24 هزارگزی مغرب نوروزآباد و 13 هزارگزی مغرب جاده ٔ خرم آباد به کرمانشاه در منطقه ٔناهموار سردسیری واقع

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<