مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروزعلی بیگ


معنی نوروزعلی بیگ

نوروزعلی بیگ . [ ن َ ع َ ب َ ] (اِخ ) از شاعران قرن یازدهم هجری و از ایل شاملو و زرگرباشی عباسقلی خان حکمران هرات بوده است و او راست : غافل مشو که طبع سخن پیشه شیشه است مضمون پری و خلوت اندیشه شیشه است دست تهی به دامن عشرت نمی رسد گر خنده بی شراب کندشیشه شیشه است . (از تذکره ٔ نصرآبادی ص 391).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروزعلی بیگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروزعلی بیگ


ترجمه نوروزعلی بیگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروزعلی بیگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروزآباد

نوروزآباد. [ ن َ ] (اِخ ) ده مرکزی دهستان نوروزآباد بخش سرخس شهرستان مشهد، در 30 هزارگزی جنوب شرقی سرخس به جنت آباد واقع است . آبش از قنات و رودخانه ، محصولش غلات و منداب ، شغل مردمش زراعت ، مالداری و

معنی نوروزاحمد

نوروزاحمد. [ ن َ اَ م َ ] (اِخ ) هفتمین از امرای ازبک شیبانی است ، از 959 تا 963 هَ . ق .در ماوراءالنهر فرمانروائی کرد. (یادداشت مؤلف ).

معنی نوروزی

نوروزی . [ ن َ ] (اِخ ) نام یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری است که در مال امیرسوسن سکنی دارند. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 74 شود.

معنی نوروله

نوروله . [ ن َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان ، در 14 هزارگزی شمال غرب کوزران و 3 هزارگزی مغرب راه کوزران به ثلاث در دامنه ٔ کوه بنی گز، در منطقه ٔ سردسیری واقع است و 220 تن سکن

معنی نوروزبیگ

نوروزبیگ . [ ن َ ب َ ] (اِخ ) سیزدهمین از خانان گوگ اردو یا خانان دشت قبچاق غربی از خاندان باتو است در حدود 760 هَ . ق . (یادداشت مؤلف ).

معنی نوری

نوری . (اِخ ) دهی است از دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ،در 5 هزارگزی مشرق جاده ٔ مشهد به زاهدان در دامنه ٔ معتدل هوائی واقع است و 133 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و خشکبار، شغل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<