مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوره کشیدن


معنی نوره کشیدن

نوره کشیدن . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) نوره به کار داشتن . (یادداشت مؤلف ). مالیدن نوره به بدن . واجبی کشیدن . (فرهنگ فارسی معین ). ستردن مو. نوره مالیدن . موهای زاید بدن را با مالیدن نوره زایل کردن .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوره کشیدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوره کشیدن

تنویر : 1 روشن‌سازی، روشنگری 2 روشن کردن، روشن ساختن 3 نوره‌کشی 4 نوره، واجبی 5 نوره کشیدن، واجبی کردن


ترجمه نوره کشیدن

نوره کشیدن: apply depilatory


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوره کشیدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوره

نوره . [ ن َ وَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسن آباد بخش حومه ٔ شهرستان سنندج ، در 10 هزارگزی مغرب سنندج و 8 هزارگزی جنوب جاده ٔ سنندج به مریوان در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 1250 تن سکنه د

معنی نوره کشیده

نوره کشیده . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) سترده موی . نوره مالیده . بی مو.

معنی نوروز

نوروز. [ ن َ / نُو ] (اِ مرکب ) روز اول ماه فروردین که رسیدن آفتاب است به نقطه ٔاول حمل . (غیاث اللغات ). روز اول فروردین که رسیدن آفتاب به برج حمل است و ابتداء بهار است و این را نوروز کوچک و نوروز عا

معنی نورهان

نورهان . [ ن َ / نُو رَ ] (اِمرکب ) نوراهان . (رشیدی ) (جهانگیری ) (برهان ) (آنندراج ). نورهانی . (برهان قاطع) (رشیدی ). ره آورد که برای دوستان آرند. (از رشیدی ). تحفه . سوغات . (غیاث اللغات ). چیزی ک

معنی نوره کشی

نوره کشی . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ ] (حامص مرکب ) نوره کشیدن . موهای زاید بدن را با مالیدن نوره زایل کردن .

معنی نوروز بیاتی

نوروز بیاتی . [ ن َ / نُو زِ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، یکی از شعب بیست وچهارگانه ٔ موسیقی قدما و آن پنج نغمه است و از طرفین نغمات برای تزیین بر آن اضافه کنند، لحن آن محزون و رقت انگیز

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<