مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نهاوند


معنی نهاوند

نهاوند. [ ن ِوَ ] (اِ) نام شعبه ای است از موسیقی . (رشیدی ) (جهانگیری ) (انجمن آرا) (برهان قاطع). نام پرده ای است از موسیقی که نیم شب سرایند. (غیاث اللغات ) : چنان کز سینه غم را بیخ برکند فروگفت این غزل را در نهاوند. امیرخسرو (از جهانگیری ).

معنی نهاوند- ترجمه نهاوند برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نهاوند اینجا را کلیک کنید

هم معنی نهاوند


ترجمه نهاوند


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نهاوندمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن َ / ن ِ وَ ] (اِخ ) (جنگ ...) یوم نهاوند یا جنگ نهاوند، نام جنگ معروفی است که بین سپاهیان اسلام و ایران در نهاوند اتفاق افتاد. رجوع به امثال میدانی و ترجمه ٔ فتوح البلدان و کامل التواریخ ا

معنی نهانی

نهانی . [ ن ِ / ن َ ] (ص نسبی ، اِ) پوشیده . مخفی . نهفته . پنهان . (ناظم الاطباء). مکتوم : بدان تا نهانی بود کارشان نداند کسی راز و کردارشان . فردوسی . عقل چه آورد ز گردون پیام خاصه سوی خاص نهان

معنی نهایه

نهایه . [ ن ِ ی َ ] (ع اِ) نهایة. نهایت . پایان . رجوع به نهایت شود.

معنی نهاوندی

نهاوندی . [ ن َ وَ ] (اِخ ) علی بن ملا فتح اﷲ نهاوندی از اصولیین و فقهای قرن اخیر است . او راست : تشریح الاصول الصغیر و تشریح الاصول الکبیر و مقدمةالواجب . به سال 1322 هَ . ق . در نجف درگذشت . (از ریح

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن َ / ن ِ وَ ] (اِخ )شهری است از عراق عجم . (جهانگیری ) (غیاث اللغات ) (از برهان ). شهری است از جبال . (از حدود العالم ). در نزدیکی همدان . (جهانگیری ). در جنوب همدان است . (از منتهی الارب

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن َ / ن ِ وَ ] (اِخ ) قصبه ای است جزء دهستان دودانگه ٔ بخش ضیأآباد شهرستان قزوین در 8 هزارگزی جنوب شرقی ضیأآباد و 2 هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ قزوین به همدان ، در جلگه ٔ معتدل هوایی واقع است

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: