مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نهاوند


معنی نهاوند

نهاوند. [ ن َ / ن ِ وَ ] (اِخ ) قصبه ای است جزء دهستان دودانگه ٔ بخش ضیأآباد شهرستان قزوین در 8 هزارگزی جنوب شرقی ضیأآباد و 2 هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ قزوین به همدان ، در جلگه ٔ معتدل هوایی واقع است و 3380 تن سکنه دارد. آبش ازخررود، محصولش غلات و کشمش و یونجه و قیسی و بادام وپنبه و کنجد و کرچک و گردو، شغل مردمش زارعت و گلیم و جاجیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).

معنی نهاوند- ترجمه نهاوند برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نهاوند اینجا را کلیک کنید

هم معنی نهاوند


ترجمه نهاوند


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نهاوندمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نهایت

نهایت . [ ن ِ ی َ ] (ع اِ) نهایة. نهایه . پایان . انجام . انتها. آخر. غایت . عاقبت . حد. (ناظم الاطباء). کرانه . سرانجام . بن . تک . ته . سر. منتهی . (یادداشت مؤلف ) : و گر گوئی ملا باشد روا نبود که

معنی نهایتگه

نهایتگه . [ ن ِ / ن َ ی َ گ َه ْ ] (اِ مرکب ) انتها. حد و مرز. کرانه : که هرچ از زمین باشد و آسمان نهایتگهی باشدش بی گمان . نظامی .

معنی نهایات

نهایات . [ ن ِ ] (ع اِ) ج ِ نهایة. رجوع به نهایة و نهایت شود. || نهایات الدار؛ حدودها و اقاصیها و اواخرها. (المنجد). حدود خانه و جائی که خانه به آن منتهی میشود. (ناظم الاطباء).

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن َ / ن ِ وَ ] (اِخ ) شهر نهاوند در 130 هزارگزی مشرق کرمانشاه و 64 هزارگزی جنوب غربی ملایر واقع شده و مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر است : طول 48 درجه و 22 دقیقه ، عرض 34 درجه و 12 دقیقه وارتف

معنی نهایت ناپذیر

نهایت ناپذیر. [ ن ِ /ن َ ی َ پ َ ] (نف مرکب ) بی پایان . بی انتها. نامحدود.

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن َ / ن ِ وَ ] (اِخ )شهری است از عراق عجم . (جهانگیری ) (غیاث اللغات ) (از برهان ). شهری است از جبال . (از حدود العالم ). در نزدیکی همدان . (جهانگیری ). در جنوب همدان است . (از منتهی الارب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: