مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نهانزاد


معنی نهانزاد

نهانزاد. [ ن ِ / ن َ ] (ص مرکب ) نهانزا. - نهانزادان آوندی ؛ مخفی التناسل وعائی . رستنی های لوله داری که گل ندارند، مانند سرخس و پرسیاوشان . (لغات فرهنگستان ). رجوع به گیاه شناسی ثابتی ص 192 و 195 شود.

معنی نهانزاد- ترجمه نهانزاد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نهانزاد اینجا را کلیک کنید

هم معنی نهانزاد


ترجمه نهانزاد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نهانزادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نهاوة

نهاوة. [ ن َ وَ ] (ع مص ) متناهی بودن در عقل .نهی بودن . (از اقرب الموارد) (از المنجد). || خام و نیم پز بودن گوشت . (از متن اللغة). از استعمالات شاذ است . (از منتهی الارب ) (از متن اللغة). نهاء. نهائة

معنی نهانگاه

نهانگاه . [ ن ِ / ن َ ] (اِ مرکب ) نهانجای .شرم مرد و زن . جای شرم . بتر جای . عورت . (یادداشت مؤلف ). || نهفت . نهفتگاه . جای نهان . (یادداشت مؤلف ). جائی که در آن زر و سیم و چیزهای منقول قیمتی پنه

معنی نهاوندی

نهاوندی . [ ن ِ وَ ] (ص نسبی ، اِ) منسوب به نهاوند است . رجوع به نهاوند شود. || نام پرده ای است از موسیقی و این غیر از نهاوند است . (جهانگیری ) (برهان قاطع) (انجمن آرا) (رشیدی ) : نماز شام رسید ای بت

معنی نهاوندی

نهاوندی . [ ن َ وَ ] (اِخ ) علی بن ملا فتح اﷲ نهاوندی از اصولیین و فقهای قرن اخیر است . او راست : تشریح الاصول الصغیر و تشریح الاصول الکبیر و مقدمةالواجب . به سال 1322 هَ . ق . در نجف درگذشت . (از ریح

معنی نهانداشته

نهانداشته . [ ن ِ / ن َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) آنچه که از دیگران مخفی و پنهان دارند. || کنایه از اهل حرمسرا است : ای نهان داشتگان موی زسر بگشایید وز سر موی سر آغوش به زر بگشایید. خاقانی .

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن َ / ن ِ وَ ] (اِخ ) (جنگ ...) یوم نهاوند یا جنگ نهاوند، نام جنگ معروفی است که بین سپاهیان اسلام و ایران در نهاوند اتفاق افتاد. رجوع به امثال میدانی و ترجمه ٔ فتوح البلدان و کامل التواریخ ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: