مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نمسه


معنی نمسه

نمسه . [ ن َس َ / س ِ ] (اِخ ) نمسا. اطریش . رجوع به اطریش شود.

معنی نمسه- ترجمه نمسه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نمسه اینجا را کلیک کنید

هم معنی نمسه


ترجمه نمسه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نمسهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نمشک

نمشک . [ ن ِ م ِ ] (اِ) رجوع به نَمِشْک و نیز رجوع به فرهنگ رشیدی و برهان قاطع چ معین شود.

معنی نمش

نمش . [ ن ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَنْمَش . رجوع به انمش شود.

معنی نمشه

نمشه . [ ن َ م ِ ش َ / ش ِ ] (اِ)به معنی عقیده و اعتقاد باشد. (آنندراج ). همان نمشته لغت برساخته ٔ دساتیر است که بدین صورت مؤلف آنندراج از برهان قاطع نقل کرده است . رجوع به نمشته شود.

معنی نمش

نمش . [ ن َ م ِ ] (ع ص ) ثور نَمِش ؛ آن گاو که نقطه هادارد. (مهذب الاسماء). گاو نر چپار. (از منتهی الارب ) . گاو نر چپار و ابلق . (ناظم الاطباء). گاو کوهی که بر او نقطه های سیاه و سفید باشد. (برهان قا

معنی نمس

نمس . [ ن َ م ِ] (ع ص ) روغن تباه شده و فاسدگشته . (ناظم الاطباء).

معنی نمساء

نمساء. [ ن َ ] (ع ص ) تأنیث اَنْمَس . رجوع به انمس شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: