مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نقایص


معنی نقایص

نقایص . [ ن َ ی ِ ] (ع اِ) نقائص . ج ِ نقیصه . رجوع به نقیصه و نقائص شود : کجا ز عیب ملوک زمانه یاد کنند بری بود ز نقایص چو خالق سبحان . فرخی .

معنی نقایص- ترجمه نقایص برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نقایص اینجا را کلیک کنید

هم معنی نقایص


ترجمه نقایص


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نقایصمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نقاوی

نقاوی .[ ن َ وا ] (ع اِ) ج ِ نقاوة. رجوع به نُقاوَة شود.

معنی نقایة

نقایة. [ ن ُ ی َ ] (ع اِ) برگزیده ٔ چیزی . (منتهی الارب ). خیار و خلاصه ٔ هر چیز. (از اقرب الموارد). برگزیده ٔ هرچیزی . (دهار). نقاوة. نقاة. (اقرب الموارد). گزیده . خیار و افضل چیزی . مقابل نفایة. (یا

معنی نقایض

نقایض . [ ن َ ی ِ ] (ع اِ) نقائض . ج ِ نقیضه . رجوع به نقیضة و نقائض شود.

معنی نقاوة

نقاوة. [ن َ وَ ] (ع اِ) بهین . (دهار). خیار و خلاصه ٔ چیزی . (از اقرب الموارد). برگزیده ٔ چیزی . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). نقوة. نقایة. (منتهی الارب ). نُقاوَة. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (

معنی نقایت

نقایت . [ ن َ ی َ ] (از ع اِمص ) پاکیزگی . (ناظم الاطباء). نقایة. رجوع به نقایة شود.

معنی نقایة

نقایة. [ ن َ ی َ ] (ع مص ) پاکیزه گردیدن . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). نقاوة. نقاء. نقائة. (منتهی الارب ). رجوع به نقاء و نیز رجوع به نُقایَة شود. || نقایةالطعام ؛ ردی و هیچکاره از گندم و آنچ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter