مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نضناضة


معنی نضناضة

نضناضة. [ ن َ ض َ ] (ع ص ) نضناض . (اقرب الموارد) (متن اللغة). رجوع به نضناض شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نضناضة اینجا را کلیک کنید

هم معنی نضناضة


ترجمه نضناضة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نضناضةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نضو

نضو. [ ن ِض ْوْ ] (ع ص ، اِ) آهن لگام . (آنندراج ) (منتهی الارب ). آهن لگام و دهنه . (ناظم الاطباء). آهن لگام ، بدون دوال . (از اقرب الموارد) (از المنجد) (ازمتن اللغة). || لاغر از شتر و جز آن . (منتهی

معنی نضیج

نضیج . [ ن َ ] (ع ص ) میوه ٔ رسیده و پخته هرچه باشد. (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). میوه وگوشتی که رسیده و پخته و قابل خوردن شده باشد. ناضج . (اقرب الموارد) (المنجد). میوه ٔ پخته و دمل پخته وماده ٔ

معنی نضناض

نضناض . [ ن َ ] (ع ص ) حیة نضناض ؛ مار بسیارجنبان و مضطرب که در یک جا قرار نگیرد و بسیار زهر که گزیده ٔ آن هلاک شود در حال ؛یا ماری که زبان بسیار بجنباند و بیرون آرد و درون برد. (منتهی الارب ) (از آ

معنی نضیحة

نضیحة. [ ن َ ح َ ] (ع اِ) داروئی که در دهن می نهند. (ناظم الاطباء). || (ص ) قوس نضیحة؛ کمان تیر دورانداز. (ناظم الاطباء). رجوع به نُضَحیَّه شود.

معنی نضفة

نضفة. [ ن َ ض َ ف َ ] (ع اِ) واحد نَضَف است .

معنی نضمة

نضمة. [ ن َ م َ ] (ع اِ) یک دانه ٔ گندم خوب . (ناظم الاطباء). واحد نضم است . (از منتهی الارب ) (از متن اللغة). رجوع به نَضم شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<