مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نشائد


معنی نشائد

نشائد. [ ن َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ نشیدة. رجوع به نشیدة شود.

معنی نشائد- ترجمه نشائد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نشائد اینجا را کلیک کنید

هم معنی نشائد


ترجمه نشائد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نشائدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نشابورک

نشابورک . [ ن ِ رَ ] (اِ) نام نوائی است . رجوع به نیشابورک شود.

معنی نشئة

نشئة. [ ن َ ءَ / ءِ ] (از ع ، اِ) حالت سرور و فرحی که از خوردن مسکرات پدید می آید. (ناظم الاطباء). رجوع به نشأه و نشوه شود. || آفرینش . (ناظم الاطباء). - آن نشئه ؛ قیامت . (ناظم الاطباء). - این نشئه

معنی نشا

نشا. [ ن ِ ] (اِ) شامل . (برهان قاطع) (از برهان جامع). محتوی . (حاشیه ٔ برهان از برهان جامع). || بته ٔ پاره ای نباتات که از جائی به جای دیگر نقل کرده غرس کنند. بته ها که برای نشا کردن از زمین برکنده ب

معنی نشابة

نشابة. [ ن َش ْ شا ب َ ] (ع ص ) تأنیث نَشّاب . گویند: رجل نشاب و قوم نشابة. (اقرب الموارد). قوم نشابة؛ گروه تیرانداز. (از المنجد) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || (اِ) تیر، خصوصاً تیر چوبی که

معنی نشابة

نشابة. [ ن ُش ْ شا ب َ ] (ع اِ) واحد نشاب ، به معنی تیر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به نُشّاب شود.

معنی نشاة

نشاة. [ ن َ ] (ع اِ) درخت نوخاسته ٔ خرما. (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: