مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نسیم دهلوی


معنی نسیم دهلوی

نسیم دهلوی . [ ن َ م ِ دِ ل َ ] (اِخ ) میرغلام نبی . از احفاد شیخ عبدالقادر گیلانی و از مردم امروهه از مضافات دهلی و از پارسی گویان قرن دوازدهم هند است و به روایت مؤلف صبح گلشن در عهد محمدشاه به شهر خداآباد سند رفت و ملازم حکمران آنجا شد و در اواخر عمر به مالیخولیا مبتلا گشت و درگذشت . او راست : خون می چکد از چشم هنوزم که به راهی با خوش پسری همچو تو دیدم چو منی را. (از تذکره ٔ صبح گلشن ص 516) (از مقالات الشعراء ص 813).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نسیم دهلوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نسیم دهلوی


ترجمه نسیم دهلوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نسیم دهلویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نسیم

نسیم . [ ن َ ] (ع اِ) باد نرم . (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) (از صراح ) (از منتخب اللغات ) (آنندراج ). دم باد. (منتهی الارب ). بادخوش . (دستوراللغة) (زمخشری ) (دهار). اول بادی که وزیدن گیرد. (از صراح

معنی نسیمن

نسیمن . [ ن َ م َ ] (هزوارش ، اِ) به لغت زند و پازند، عبادت و نماز کردن . (از برهان قاطع) (آنندراج ).

معنی نسیم

نسیم . [ ن َ ] (اِخ ) اصغرعلی (خان ) شاه جهان آبادی . از پارسی گویان هند است . مؤلف صبح گلشن این بیت را به نام او ثبت کرده : اشکم غبار شسته ز دامان خاطرش بیهوده نیست گریه ٔ بی اختیار من . رجوع به تذ

معنی نسیل

نسیل . [ ن َ ] (ع ص ، اِ) عسل گداخته و از موم جداشده . (از بحر الجواهر) (از اقرب الموارد) (از المنجد). انگبین گداخته و از موم جداشده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (فرهنگ خطی ) (از ناظم الاطباء). || گوشت

معنی نسیه خریدن

نسیه خریدن . [ ن َس ْ / ن ِس ْ ی َ / ی ِ خ َ دَ ] (مص مرکب ) نسیه بردن . نسیه گرفتن .

معنی نسیم شمال

نسیم شمال . [ ن َ م ِ ش َ / ش ِ / ش ُ ] (اِخ ) اشرف الدین حسینی (سید...)، فرزند سیداحمد قزوینی . از شاعران و روزنامه نویسان صدر مشروطیت است . وی به سال 1288 هَ . ق . در شهر رشت تولد یافت و پس از تحصیل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<