مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نسیسة


معنی نسیسة

نسیسة. [ ن َ س َ ] (ع اِ) سخن چینی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نمیمة. سعایت . (اقرب الموارد) (از المنجد).ج ، نسائس . || فتنه انگیزی بین مردم . ایکال بین الناس . (از اقرب الموارد). || تری که بر سر هیزم گرد آید در سوختن . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). نسیس . || سرشت . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). طبیعت . (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). || بقیه ٔ جان . (ناظم الاطباء). گویند: بلغ منه نسیسته ؛ یعنی قریب به مرگ رسید. (از منتهی الارب ). نسیس . رجوع به نسیس شود. ج ، نسائس .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نسیسة اینجا را کلیک کنید

هم معنی نسیسة


ترجمه نسیسة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نسیسةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نسیف

نسیف . [ ن َ ] (ع اِ) سخن پنهان . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (فرهنگ خطی ) (ناظم الاطباء). کلام خفی . (المنجد) (از اقرب الموارد). || راز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (فرهنگ خطی )(ناظم الاطباء). سِرّ. (ناظ

معنی نسیکة

نسیکة. [ن َ ک َ ] (ع اِ) ذبح . (اقرب الموارد). قربانی . (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 99) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || ذبیحه . (از اقرب الموارد) (ازالمنجد). آنچه ذبح کرده شود. (منتهی الارب

معنی نسیج العنکبوت

نسیج العنکبوت . [ ن َ جُل ْ ع َ ک َ] (ع اِ مرکب ) نسج العنکبوت . دام عنکبوت . کارتونک .

معنی نسیرم

نسیرم . [ ن َ رَ ] (اِ) نسر. (برهان قاطع). نسار. (ناظم الاطباء). جائی باشد که آفتاب بر آن کمتر تابد. (برهان قاطع) (آنندراج ). جائی که آفتاب نتابد. (جهانگیری ) (از سروری ) (از ناظم الاطباء). با نسر و ن

معنی نسیچ

نسیچ . [ ن َ ] (اِ) نسیج . جامه ٔحریر زربافته . (برهان قاطع) (آنندراج ). مصحف نسیج عربی [ از مصدر نسج به معنی بافتن ] و آن مختصر «نسیج الذهب و الحریر» است به معنی پارچه ٔ ابریشمی زردوزی شده . (حاشیه ٔ

معنی نسیله

نسیله . [ ن َ / ن ُ ل َ / ل ِ ](اِ) گله و رمه ٔ اسب و استر و خر. (از برهان قاطع) (از آنندراج ) (از شعوری ج 2 ص 395). مصحف فسیله است . (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رجوع به فسیله شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<