مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نسیبا


معنی نسیبا

نسیبا. [ ن َ ] (اِخ ) از شعرای عثمانی است . رجوع به قاموس الاعلام ج 6 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نسیبا اینجا را کلیک کنید

هم معنی نسیبا


ترجمه نسیبا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نسیبامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نسیان

نسیان . [ ن َس ْ / ن ِس ْ ] (اِ) مخالفت . خلاف کردن . (برهان قاطع) (آنندراج ). مخالفت . (صحاح الفرس ) . || (ص ) مخالف . (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ) (اوبهی ) : من آنگاه سوگند نسیان خورم کز این شهر

معنی نسیسة

نسیسة. [ ن َ س َ ] (ع اِ) سخن چینی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نمیمة. سعایت . (اقرب الموارد) (از المنجد).ج ، نسائس . || فتنه انگیزی بین مردم . ایکال بین الناس . (از اقرب الموارد). || ت

معنی نسیرم

نسیرم . [ ن َ رَ ] (اِ) نسر. (برهان قاطع). نسار. (ناظم الاطباء). جائی باشد که آفتاب بر آن کمتر تابد. (برهان قاطع) (آنندراج ). جائی که آفتاب نتابد. (جهانگیری ) (از سروری ) (از ناظم الاطباء). با نسر و ن

معنی نسیخة

نسیخة. [ ن َ خ َ ] (ع ص ) بلدة نسیخة؛ شهر دور. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نسخیة. بعیده . (المنجد) (اقرب الموارد).

معنی نسیخ

نسیخ . [ ن َ ] (ص ) گول . احمق . نادان . (ناظم الاطباء) (از شعوری ج 2 ص 379).

معنی نسیدن

نسیدن . [ ن َ دَ ] (مص ) نهادن . گذاشتن . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (شعوری ج 2 ص 391).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: